Začína sa modernizácia autobusovej zastávky Železníky

Pridajte názor  Zdroj:

13. 4. 2019 - Projekt modernizácie zastávok verejnej dopravy v Košiciach pokračuje ďalšou etapou. V pondelok (15. 4.) sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky "Železníky" na Gemerskej ceste v smere k Starej nemocnici.

Projekt modernizácie zastávok verejnej dopravy v Košiciach pokračuje ďalšou etapou. V pondelok (15. 4.) sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky "Železníky" na Gemerskej ceste v smere k Starej nemocnici. Stavebné práce by mali byť ukončené v júni 2019. Informoval o tom magistrát mesta.

Dočasná náhradná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bola po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) navrhnutá na mieste priľahlého parkoviska pred predajňou potravín na Železníkoch s riadne vyznačeným zvislým a vodorovným dopravným značením.

Stavebné práce, ktoré sa začnú v pondelok o 9.00 h, budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou a obojstranné osvetlenie priechodov pre chodcov.

Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987.556 eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, desať percent spolufinancuje štátny rozpočet a päť percent mesto Košice. Modernizácia by mala byť celkovo zrealizovaná do konca júna 2019.

V pondelok dôjde aj k zmene cestovných poriadkov autobusových liniek č. 11 a 24. Na linke č. 11 dochádza vo voľných dňoch k zrušeniu spoja z východiskovej zastávky Námestie osloboditeľov o 12.47 h a spoja o 13.02 h zo zastávky Luník IX, sídlisko. Vozidlo z tejto linky bude v tom čase vykonávať novozriadené spoje na linke č. 24. Na základe požiadavky zariadenia Oáza - nádej pre nový život sa vo voľných dňoch zriaďuje spoj s odchodom o 12.35 h so zastávky Staničné námestie a spoj o 13.06 h s odchodom zo zastávky Spaľovňa. Oba spoje budú zastavovať na novozriadenej zastávke Oáza a bude na nich platiť prednostná preprava klientov tohto zariadenia. Spoje linky č. 24 už nebudú v pracovných dňoch o 6.35 h a 7.40 h zastavovať na Námestí osloboditeľov z dôvodu nízkeho využitia tejto zastávky cestujúcimi.