Viac ako tisíc eur zarábajú v hrubom zamestnanci len v dvoch odvetviach

Diskusia 1  
Viac ako tisíc eur zarábajú v hrubom zamestnanci len v dvoch odvetviach
Zdroj: SITA
Foto: getty images


12. 4. 2019 - V informačných a komunikačných činnostiach priemerná nominálna mzda vo februári dosiahla 1 828 eur a v priemysle predstavovala 1 083 eur.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa vo februári tohto roka medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, dvojciferný medziročný rast priemernej mzdy na úrovni 10 % bol u zamestnancov v doprave a skladovaní, ktorých hrubé zárobky dosiahli 949 eur. Zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách zarábali vo februári v hrubom 496 eur, čo bolo medziročne viac o 8,3 %. Tretí najväčší medziročný nárast nominálnej mzdy vykázali zamestnanci v stavebníctve, a to o 8,2 % na 684 eur. V priemysle priemerná mzda zamestnanca predstavovala 1 083 eur, čo je medziročne viac o 7,8 %. Okrem priemyslu presiahla priemerná mzda tisíc eur aj v informačných a komunikačných činnostiach, a to výškou 1 828 eur.

Menej ako 1 000 eur v hrubom zarábajú zamestnanci maloobchodu, ktorých priemerná mzda vo februári dosiahla 724 eur, čo je oproti februáru vlaňajška viac o 6,3 %. Pod 1 000-eurovou hranicou sú aj zamestnanci vo vybraných trhových službách so mzdou 956 eur (medziročné zvýšenie o 6,3 %). O niečo lepšie sú na tom zamestnanci v odvetví predaja a opravy motorových vozidiel. Ich priemerná hrubá mzda vo februári dosiahla 992 eur, teda o 5,1 % viac ako v rovnakom období vlaňajška. Vo veľkoobchode hrubé mzdy predstavovali 964 eur (nárast o 4,9 %), v informačných a komunikačných činnostiach 1 828 eur (zvýšenie o 3,9 %) a v ubytovaní 714 eur (nárast o 3,3 %).

Priemerná reálna mesačná mzda vo februári taktiež medziročne stúpla vo všetkých odvetviach. V doprave a skladovaní išlo o nárast o 7,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, v stavebníctve o 5,8 %, v priemysle o 5,4 %, v maloobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 3,9 %, predaji, oprave motorových vozidiel o 2,7 %, vo veľkoobchode o 2,5 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 % a v ubytovaní o 1 %.