Tržby priemyselných podnikov vo februári medziročne vzrástli o vyše desatinu

Pridajte názor  Zdroj:

12. 4. 2019 - Dynamicky rástli najmä tržby vo výrobe dopravných prostriedkov. Oproti vlaňajšiemu februáru boli vyššie až o takmer štvrtinu.

Tržby priemyselných podnikov na Slovensku pokračujú v dvojciferných rastoch. Vo februári boli medziročne vyššie o 11,4 %. V priemere za prvé dva mesiace roka tak priemyselné tržby stúpli o 13,4 %. Medzimesačne vo februári oproti januáru boli tržby v priemysle naopak nižšie o 2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Medziročný rast tržieb v priemysle pritom vo februári ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 20,8 %, priemyselnej výrobe o 13,3 %, ťažbe a dobývaní o 11,4 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesli o 2,2 %. V rámci samotnej priemyselnej výroby rástli najmä tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 22,9 %.

Dvojciferný rast tržieb však evidovali aj producenti vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 10,3 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 20 % a ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 18,5 %. Tržby klesli najmä vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 3,1 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 4,9 %.

Na medziročnej báze rástli tržby aj v ďalších sektoroch hospodárstva. Podľa štatistikov vo februári stúpli tržby v stavebníctve o 8,1 %, v doprave a skladovaní o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 7 % a vo vybraných trhových službách o 8,4 %. Medzimesačne vo februári oproti januáru stúpli tržby v stavebníctve o 2,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,6 %. Naopak znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 % a v doprave a skladovaní o 2,1 %.