Vzrástol počet živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné

Pridajte názor  Zdroj:

12. 4. 2019 - Priemerný počet živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v mesiacoch január a február 2019 zaplatili poistné na starobné poistenie, predstavuje podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne 192.483.

Priemerný počet živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v mesiacoch január a február 2019 zaplatili poistné na starobné poistenie, predstavuje podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne 192.483.
Z tohto počtu až 155.020 SZČO odviedlo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje 80,54 %. Podiel živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné, tak oproti predchádzajúcim dvom rokom vzrástol.
V roku 2018 priemerný počet SZČO platiacich poistné na starobné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu bol 141.486, čo predstavovalo 75,15 % všetkých platiacich SZČO. O nárast podielu takto platiacich SZČO ide aj v porovnaní s rokom 2017, kedy ich bolo 133.852, čo predstavovalo 71,95 % všetkých platiacich SZČO.