Tržby v priemysle sa vo februári medzimesačne znížili o 2 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 4. 2019 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa vo februári 2019 medzimesačne zvýšili v stavebníctve o 2,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,6 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa vo februári 2019 medzimesačne zvýšili v stavebníctve o 2,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,6 %. Znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 %, doprave a skladovaní o 2,1 % a v priemysle o 2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle vo februári 2019 v porovnaní s februárom 2018 vzrástli o 11,4 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 20,8 %, priemyselnej výrobe o 13,3 %, ťažbe a dobývaní o 11,4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,2 %. V stavebníctve sa tržby zvýšili o 8,1 %.

Celkové tržby za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa v priemysle zvýšili o 13,4 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 21,6 %, priemyselnej výrobe o 16,5 %, ťažbe a dobývaní o 11,1 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,4 %. Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 5,6 %.