Priemerná mzda v priemysle vo februári medziročne stúpla o 7,8% na 1083 eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

12. 4. 2019 - Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila vo februári 2019 medziročne v doprave a skladovaní o 10 % (dosiahla 949 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,3 % (496 eur), stavebníctve o 8,2 % (684 eur), priemysle o 7,8 % (1083 eur), maloobchode o 6,3 % (724 eur), vybraných trhových službách o 6,3 % (956 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 % (992 eur), veľkoobchode o 4,9 % (964 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 % (1828 eur) a v ubytovaní o 3,3 % (714 eur).

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila vo februári 2019 medziročne v doprave a skladovaní o 10 % (dosiahla 949 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,3 % (496 eur), stavebníctve o 8,2 % (684 eur), priemysle o 7,8 % (1083 eur), maloobchode o 6,3 % (724 eur), vybraných trhových službách o 6,3 % (956 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 % (992 eur), veľkoobchode o 4,9 % (964 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 % (1828 eur) a v ubytovaní o 3,3 % (714 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda vo februári 2019 medziročne vzrástla v doprave a skladovaní o 7,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, stavebníctve o 5,8 %, priemysle o 5,4 %, maloobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 3,9 %, predaji, oprave motorových vozidiel o 2,7 %, veľkoobchode o 2,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,6 %, ubytovaní o 1 %.

V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 10,7 % (dosiahla 1041 eur), veľkoobchode o 10,3 % (1009 eur), doprave a skladovaní o 9,6 % (970 eur), ubytovaní o 9,3 % (743 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9 % (498 eur), priemysle o 7,8 % (1103 eur), maloobchode o 6,7 % (731 eur), stavebníctve o 6,6 % (697 eur), vybraných trhových službách o 6,5 % (966 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 % (1865 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,3 %, veľkoobchode o 7,9 %, doprave a skladovaní o 7,2 %, ubytovaní o 6,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,7 %, priemysle o 5,5 %, maloobchode o 4,4 %, stavebníctve o 4,3 %, vybraných trhových službách o 4,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 %.