OECD: Kúpna sila strednej triedy klesá

Diskusia 6  
OECD: Kúpna sila strednej triedy klesá
Zdroj: ČTK;Reuters
Foto: getty images


12. 4. 2019 - Stredná trieda býva tradične považovaná za pilier demokracie a súčasný vývoj by ju podľa autorov štúdie mohol vyústiť v podporu antisystémových strán.

Kúpna sila strednej triedy sa v uplynulých 30 rokoch znížila v celom západnom svete. Jej príslušníci doplácajú na rastúce ceny bývania, drahšie zdravotníctvo a školstvo. Klesá aj ich zastúpenie v spoločnosti. Zistila to najnovšia ekonomická štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), z ktorej cituje agentúra Reuters.

Štúdia označuje ako strednú triedu domácnosti, ktorých príjem sa pohybuje medzi 75 a 200 percentami mediánu v krajine. Od roku 1980 do dnešných dní sa ich podiel v Európe a Severnej a Latinskej Amerike znížil na 61 z predchádzajúcich 64 percent, píše sa v správe s názvom "Pod tlakom: stredná trieda sa stenčuje". K úbytku zástupcov stredných tried dochádza v každej generácii.

Medzi príslušníkmi takzvaných baby boomers narodených v rokoch 1942 až 1964 ich k strednej triede patrilo v období, kedy mali okolo dvadsať rokov, 68 percent. V radoch mileniálov narodených v rokoch 1983 až 2002 už ich je len 60 percent.

OECD: Kúpna sila strednej triedy klesá

Na vine sú podľa štúdie stagnujúce príjmy strednej triedy. Za uplynulých 30 rokoch vzrástol ich medián o tretinu menej ako priemerný príjem desiatich percent najbohatších.

Životné náklady sa ale zvyšovali oveľa rýchlejšie. Len ceny bývania podľa OECD v uplynulých dvadsiatich rokoch rástli trikrát rýchlejšie ako mediánový príjem domácností. Tie museli vynakladať viac peňazí aj na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.

Pracujúci zároveň čelili rastúcej neistote na pracovnom trhu. Riziko straty zamestnania sa teraz ešte zvyšuje kvôli hrozbe automatizácie. Podľa OECD tento trend ohrozuje každé šieste pracovné miesto príslušníkov stredných tried.

Viac ako dvadsať percent stredným domácností míňa viac, než zarobí, a čím ďalej častejšie sa preto zadlžujú. Zhoršujúca sa príjmová nerovnosť by potom podľa štúdie mohla ohroziť "ich dôveru v demokratické inštitúcie."

"Silná a prosperujúcej stredná trieda je dôležitá pre ekonomiku a spoločnosť ako celok," zdôrazňujú autori štúdie. Teraz však zo všetkého najviac pripomína "loďku uprostred rozbúrených vĺn," ako sa o nej vyjadril generálny tajomník OECD Ángel Gurría.

Ako liek na zlepšenie životnej úrovne strednej triedy autori štúdie odporúčajú investície do vzdelania, častejšie kolektívne vyjednávanie o mzdách, viac ako prácu zdaniť kapitál a nehnuteľnosti, zvýšiť daň z dedičstva a progresívnejšiu daň z príjmu.

Údaje OECD ukazujú, že stredná trieda v USA sa zmenšila v dôsledku rozšírenia nižšej aj vyššej triedy, aj keď táto trieda vzrástla takmer dvojnásobne. V Španielsku je pokles strednej triedy spôsobený výhradne tým, že ľudia už patria do nižšej triedy. V Spojenom kráľovstve sa nižšia trieda zmenšila, zatiaľ čo vyššia rástla, ale v strednej triede sa dolná polovica rozrastala, zatiaľ čo stredná a vyššia stredná úroveň klesali.

Scvrknutie strednej triedy je dôvodom na znepokojenie, tvrdí OECD a vyzýva na politické reakcie na podporu tejto skupiny. „Stredná trieda bola túžbou, pre mnohé generácia to znamenalo zabezpečenie si bývania v pohodlnom dome a odmeňujúci životný štýl. Dnes sú však náznaky, že tieto základy našich demokracií a ekonomický rast nie sú také stabilné ako tomu bolo v minulosti,“ uviedla OECD.