Spoločnosť MOL vyplatí na dividendách 107 mld. HUF

Pridajte názor  Zdroj:

11. 4. 2019 - Celkové dividendy na akciu za finančný rok 2018 by mali dosiahnuť približne 142,5 HUF.

Spoločnosť MOL vyplatí dividendy vo výške 107 mld. forintov (HUF). Rozhodlo o tom jej valné zhromaždenie. Ako ďalej uviedla skupina MOL v tlačovej správe, ide o významný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Skupina MOL očakáva, že základná dividenda vzrastie o 11,8 % na približne 95 HUF na akciu z minuloročných 85 HUF na akciu. Rovnako ako vlani, akcionári schválili špeciálne dividendy, ktoré predstavenstvo navrhlo na základe silného cash flow v roku 2018. Spolu so špeciálnymi dividendami, ktoré predstavujú 50-percentné navýšenie o 47,5 HUF na akciu, sa očakáva, že celkové dividendy na akciu dosiahnu za finančný rok 2018 približne 142,5 HUF.

V roku 2018 skupina MOL navýšila zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) o 10 % na 2,69 mld. USD a prekonala tak svoj zvýšený cieľ. Divízie Upstream a Služby zákazníkom podľa skupiny MOL aj naďalej významne zlepšovali svoje výsledky, zatiaľ čo silný vnútorný výkon divízie Downstream čiastočne kompenzoval slabnúce marže.

“Investovali sme do nového podnikania a nových technológií, ktoré pripravia pôdu pre našu budúcu transformáciu a rast, keďže sa predstavenstvo a manažment zameriavajú na dlhodobé úsilie transformovať podnikanie a zároveň zabezpečiť spoľahlivé prevádzkové a finančné výsledky,” uviedol predseda predstavenstva skupiny MOL Zsolt Hernádi.

Valné zhromaždenie schválilo tiež návrh predstavenstva na znovuzvolenie Sándora Csányiho, Anthonyho Radeva a Jánosa Martonyiho a zvolenie Talala Al Awfiho za členov predstavenstva. Ďalej bola Anett Pandurics zvolená za členku dozornej rady a výboru pre audit. Akcionári tiež odobrili správu predstavenstva o hospodárení za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku.

Skupina MOL Group je integrovaná medzinárodná firma, aktívna v ropnom a plynárenskom priemysle so sídlom v Budapešti. Je prítomná vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva vyše 26 000 ľudí. Jej portfólio pokrýva rôznorodé činnosti v segmente ropy a zemného plynu v 13 krajinách a v 8 krajinách spoločnosť vykonáva aj výrobné aktivity. Spoločnosť MOL Group prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci svojho integrovaného dodávateľského reťazca v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku; navyše je vlastníkom siete takmer 2 000 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.