Skrachovania pre meškajúce platby od zákazníkov sa slovenské firmy až tak neobávajú

Pridajte názor  Zdroj:

11. 4. 2019 - Najväčšie obavy o prežitie majú bulharské a britské firmy.

Skrachovania v prípade meškajúcich platieb od zákazníkov sa slovenské firmy až tak neobávajú. Pri meškaní platieb myslí na krach deväť percent z nich, čo je pod priemerom Európy. Najviac majú takéto obavy z nezodpovedných zákazníkov firmy sídliace v Bulharsku a vo Veľkej Británii. Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie spoločnosti EOS KSI, ktorá sledovala takmer 20 európskych krajín, vrátane Slovenska.

Až 26 % firiem v Bulharsku priznalo, že sa pri nakopení meškajúcich alebo nezaplatených platieb obáva o svoju životaschopnosť. Rovnako odpovedalo aj 25 % firiem vo Veľkej Británii. Ešte s väčšou rezervou než Slováci to berú nemecké a dánske spoločnosti. Obavy o prežitie majú len štyri percentá z nich, čo je najmenej zo všetkých krajín obsiahnutých v štúdii.

Dôvodov pre obavy môže byť podľa spoločnosti EOS KSI viacero, a to nedôvera vo vymožiteľnosť platieb, neistota na podnikateľskom trhu, či politická situácia, ako napríklad hroziaci odchod Veľkej Británie z Európskej únie. "Ak chcú spoločnosti zdravo fungovať a pri každom výpadku peňazí nepociťovať strach o svoju existenciu, mali by sa na takéto situácie dopredu pripraviť. Napríklad upraviť doby splatností a zmluvné podmienky s obchodnými partnermi," skonštatoval konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.