Prezident podpísal novelu, ktorou sa uvoľní frekvenčné pásmo 694 – 790 MHz

Diskusia 2  Zdroj:

10. 4. 2019 - Prezident SR Andrej Kiska podpísal návrh zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal návrh zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Na včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz sa tak podľa tejto právnej normy majú vytvoriť podmienky.
Toto uvoľnenie má byť vykonané formou takzvanej mimoriadnej zmeny individuálnych povolení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii. Zároveň umožní poskytnutie náhrady čistých priamych nákladov vynaložených účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne, ktoré vzniknú podniku ako dôsledok zásahu štátnej moci do existujúcich právoplatných individuálnych povolení na používanie frekvencií ich mimoriadnou zmenou.
SR je podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ povinná umožniť najneskôr do 30. júna 2020 využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby (na účely sietí 5. generácie, tzv. 5G). "V súčasnosti je toto frekvenčné pásmo využívané (vo väčšine prípadov až do roku 2029) na základe existujúcich právoplatných individuálnych povolení na účely služby digitálneho pozemského televízneho vysielania," konštatoval rezort dopravy v dôvodovej správe.
Zásah štátu do týchto individuálnych povolení pred riadnym uplynutím lehoty ich platnosti môže podľa MDV spôsobiť vznik nákladov na strane podniku (náklady na migráciu na nové frekvencie). Aj ich primeranú náhradu upravuje návrh zákona, ktorý tak predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom náklady sú zabezpečené v rozpočte ministerstva dopravy.