Aktívne saldo zahraničného obchodu SR dosiahlo v januári 309,6 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

9. 4. 2019 - Saldo zahraničného obchodu v januári 2019 bolo aktívne v objeme 309,6 milióna eur, teda bolo o 274,5 milióna eur vyššie ako v januári 2018.

Saldo zahraničného obchodu v januári 2019 bolo aktívne v objeme 309,6 milióna eur, teda bolo o 274,5 milióna eur vyššie ako v januári 2018. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (525 miliónov eur), Spojeným kráľovstvom (250,2 milióna eur), Francúzskom (226,6 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (212 miliónov eur), Rakúskom (192,3 milióna eur), Poľskom (185,4 milióna eur), Talianskom (180 miliónov eur), Českou republikou (104,3 milióna eur), Španielskom (94,4 milióna eur) a Rumunskom (79,6 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (377,4 milióna eur), Vietnamom (315 miliónov eur), Čínou (269,3 milióna eur), Ruskou federáciou (245,6 milióna eur), Malajziou (42,8 milióna eur), Taiwanom (35,6 milióna eur), Ukrajinou (34,8 milióna eur) a Japonskom (30,7 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 6,748 miliardy eur. V porovnaní s januárom roku 2018 vzrástol celkový vývoz o 13,3 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 22,5 %, Poľska o 6,2 %, Francúzska o 9,5 %, Rakúska o 18 %, Spojeného kráľovstva o 3,9 %, Maďarska o 1,7 %, Spojených štátov amerických o 204,4 %, Španielska o 1,2 %, Rumunska o 15,6 %, Holandska o 7,4 % a Ruskej federácie o 32,9 %. Znížil sa vývoz do Talianska o 21,6 %. Vývoz do Českej republiky ostal medziročne nezmenený.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7,7 % - tvoril 84,4 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 11,9 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 89 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 6,438 miliardy eur pri medziročnom raste o 8,7 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 15,3 %, Českej republiky o 8,7 %, Ruskej federácie o 1,6 %, Poľska o 1,5 %, Maďarska o 27,9 %, Rakúska o 16,4 % a Talianska o 0,7 %. Poklesol dovoz z Číny o 10,3 %, Kórejskej republiky o 6,2 % a Vietnamu o 27,5 %. Dovoz z Francúzska sa medziročne nezmenil.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 17,9 % - tvoril 66,7 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 8 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 63,3 %.