Absolvuje dvojdňové výjazdové rokovanie v Medzilaborciach a Bardejove

Pridajte názor  Zdroj:

9. 4. 2019 - Vláda absolvuje ďalší dvojdňový výjazd do najmenej rozvinutých regiónov. Mieri na sever východného Slovenska, v utorok zasadne v Medzilaborciach, v stredu (10.

Vláda absolvuje ďalší dvojdňový výjazd do najmenej rozvinutých regiónov. Mieri na sever východného Slovenska, v utorok zasadne v Medzilaborciach, v stredu (10. 4.) v Bardejove. Vládny kabinet sa bude v stredu venovať priebežným informáciám o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce. 

Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur, ktorý má byť uvoľnený do 31. mája. Najviac financií, a to 150.000 eur, by malo ísť na dofinancovanie nákupu röntgenu a rekonštrukciu príslušných vnútorných priestorov nemocnice vo vlastníctve mesta Medzilaborce. Ďalších 100.000 eur by malo smerovať do obnovy medzilaboreckej autobusovej a železničnej stanice. Mesto by malo dostať aj 60.000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov, po 50.000 eur by malo ísť na vybudovanie kontajnerových stojísk a na rekonštrukciu kultúrneho domu. Ďalších 20.000 eur by malo smerovať na výstavbu kompostoviska a 10.000 eur na terénne úpravy v areáli priemyselného parku.

Vláda by mala vyčleniť napríklad aj 40.000 eur na rekonštrukciu infraštruktúry v obci Krásny Brod a rovnakú sumu na dofinancovanie obnovy obecnej budovy, kde je klub mladých a dôchodcov v obci Radvaň nad Laborcom. Obec Roškovce by mala získať 30.000 eur na reguláciu potoka, obec Repejov 20.000 eur na obnovu cintorína a jeho okolia.

Viaceré obce by mali získať finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Finančnú pomoc by mali dostať aj viaceré cirkvi a cirkevné zbory. 

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3).