DDS Stabilita vykázala za vlaňajšok čistý zisk 491 tisíc eur

Diskusia 1  Zdroj:

8. 4. 2019 - V porovnaní s rokom 2017 sa tak čistý zisk firmy zvýšil o 131 %.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za minulý rok čistý zisk 491 tisíc eur. V porovnaní s rokom 2017 tak čistý zisk firmy stúpol o 131 %, teda o 278,6 tisíca eur. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predstavovali 4,4 milióna eur a celkové náklady 3,8 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení DDS Stabilita za rok 2018, ktorú zverejnila spoločnosť.

Výnosy spoločnosť dosiahla najmä vo forme poplatkov od klientov, ktoré tvorili 4,42 milióna eur, finančné výnosy firmy predstavovali 5 tisíc eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z personálnych nákladov v hodnote 2,05 milióna eur a ostatných prevádzkových nákladov, ktoré predstavovali 1,52 milióna eur. Náklady na odplaty a provízie vykázala spoločnosť v sume 159 tisíc eur.

Aktíva správcu dobrovoľných penzijných úspor vo výške 10 miliónov eur tvoril na konci decembra minulého roka najmä obežný majetok v sume 9,5 milióna eur. Dlhodobý majetok spoločnosti bol na úrovni 514 tisíc eur. Vlastné imanie dôchodkovej firmy predstavovalo 8,63 milióna eur, z toho 1,66 milióna eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala v sume 1,4 milióna eur.

DDS Stabilita vznikla v roku 2007 transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita. Akcionármi spoločnosti sú ŽSR s 55,26-percentným podielom, Lorea Investments Limited Cyprus s 30,22 %, U. S. Steel Košice, s. r. o. s 9,3 %, Železiarne Podbrezová držia v spoločnosti 5,17-percentný podiel a fyzická osoba Marek Szabo vlastní 0,05-percentný podiel na základnom imaní firmy.