Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je 12.156 eur

Pridajte názor  Zdroj:

8. 4. 2019 - Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je 12.156 eur. Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je 12.156 eur. Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Podľa informácii poisťovne použije sa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2019. Všeobecný vymeriavací základ poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok, a to nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.