Vodnú nádrž Ružiná po lete pre rekonštrukciu úplne vypustia

Pridajte názor  Zdroj:

4. 4. 2019 - Rozsiahla oprava objektov vodnej stavby Ružiná v okrese Lučenec, ktorú Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje na jeseň, si vyžiada jej úplné vypustenie po letnej sezóne 2019.

Rozsiahla oprava objektov vodnej stavby Ružiná v okrese Lučenec, ktorú Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje na jeseň, si vyžiada jej úplné vypustenie po letnej sezóne 2019. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák.

„Pôjde o opravu betónových a kovových konštrukcií, ovládacích prvkov, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, ako aj o odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ konkretizoval opravy hovorca.

Ako ďalej pokračoval, znižovanie hladiny na vodnom diele sa začne po skončení letnej rekreačnej sezóny. „Predpoklad úplného vypustenia vodnej nádrže je v zimnom období 2019/2020 tak, aby práce na komplexnej oprave mohli byť začaté v čo možno najskoršom termíne,“ dodal Bocák.

V súčasnosti sa podľa neho pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa predmetnej opravy, po ktorom bude zrejmá aj suma samotnej rekonštrukcie. „V prípade vhodných hydrologických a klimatických podmienok je predpoklad ukončenia stavebných prác do konca roka 2020,“ zakončil hovorca.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v rokoch 1969 – 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom vodného diela s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov metrov kubických je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, ale aj rekreácia či rybárstvo.