Zákon o štátnej informatizácii vítame, má však aj úskalia

Pridajte názor  Zdroj:

1. 4. 2019 - IT Asociácia Slovenska (ITAS) zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý prijala minulý týždeň NR SR, oceňuje a považuje ho za prínosný.

IT Asociácia Slovenska (ITAS) zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý prijala minulý týždeň NR SR, oceňuje a považuje ho za prínosný. „Najviac vyzdvihujeme jasné vymedzenie kompetencií a povinností medzi orgánmi, ktoré sa na procese informatizácie zúčastňujú,” skonštatoval prezident ITAS Emil Fitoš.

Zároveň však upozorňuje, že pri aplikácii zákona v praxi budú rozhodujúce viaceré faktory. Takto nastavený systém riadenia informatizácie podľa neho bude vyžadovať, aby si Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako orgán vedenia vybudoval nové mechanizmy, nastavil si vzťahy s jednotlivými rezortmi a zároveň zabezpečil manažérske nástroje a metódy na to, aby vôbec dokázal plniť svoje nové kompetencie a riadiť informatizáciu efektívne.

Podľa Fitoša účinná aplikácia zákona v praxi predpokladá aj výrazné posilnenie nielen kompetencií, ale aj personálne posilnenie štátnych inštitúcií. "Rezortom pribudnú nove povinnosti, ktoré podľa nášho názoru a skúseností s existujúcimi personálnymi kapacitami dokážu plniť pomerne ťažko."

"Keďže vieme, že rezorty sú dlhodobo personálne poddimenzované a chýba im veľa odborne zdatných a dobre zaplatených 'itečkárov', predpokladáme, že sa to prejaví v masívnom nábore pracovnej sily. Zavedenie nových kompetencií a z nich vyplývajúcich úloh totiž nevyhnutne vedie k ďalšiemu pracovnému zaťaženiu už dnes preťažených 'itečkárov' na štátnych úradoch. Sami však pociťujeme akútny nedostatok kvalitných ľudí v komerčnom sektore, preto si myslím, že aplikácia nového zákona v praxi bude výzvou," uzavrel Fitoš.