Najčastejšie vyplácanou úrazovou dávkou bola vlani úrazová renta

Diskusia 3  Zdroj:

31. 3. 2019 - Sociálna poisťovňa vynaložila podľa štatistík od januára do decembra 2018 zo základného fondu úrazového poistenia najväčší balík peňazí na dávku úrazová renta.

Sociálna poisťovňa vynaložila podľa štatistík od januára do decembra 2018 zo základného fondu úrazového poistenia najväčší balík peňazí na dávku úrazová renta.

Z celkovej sumy výdavkov na dávky úrazového poistenia, 47,5 milióna eur, smerovala na úrazovú rentu viac ako polovica – 26,9 milióna eur. V roku 2017 boli výdavky z fondu úrazového poistenia o niečo nižšie. Ich celková výška dosiahla 45,4 milióna eura. Z tejto sumy na dávku úrazová renta odišla opäť viac ako polovica – 25,7 milióna, čo je o 1,2 milióna eur menej ako v roku 2018.

Medziročný nárast zaznamenal aj počet a priemerná výška vyplácaných úrazových rent. Za január až december 2018 poisťovňa vyplatila 85.578 týchto dávok. V rovnakom časovom rozpätí roku 2017 ich bolo 83.171.

Priemerná mesačná výška úrazovej renty vlani dosiahla 314,51 eura, kým v porovnateľnom období predchádzajúceho roka sa na tento druh dávky vyplácalo priemerne 309,56 eura mesačne.