Rezort financií vyrátal odvodovému bonusu sekeru 1,5 mld. eur, SaS výpočty odmieta

Pridajte názor  Zdroj:

31. 3. 2019 - Liberáli hovoria o analýze ministerstva financií ako o „6-stranovej správe nezmyslov, pod ktoré sa hanbili dotyční aj podpísať“.

Zavedenie odvodového bonusu z dielne liberálov z SaS by znamenalo vo verejných financiách výpadok v objeme takmer 1,5 mld. eur. Navyše by si vyžadovalo v prechodnom období dodatočné náklady zhruba 5 mld. eur na dobeh systému platného v súčasnosti. Tvrdí to ministerstvo financií na základe svojej analýzy, ktorú zverejnilo tento týždeň. Zároveň by pritom podľa rezortu odvodový bonus výrazne obmedzil sociálne zabezpečenie a riziká by preniesol na domácnosti. SaS však tvrdenia ministerstva z analýzy odmieta a hovorí o „správe nezmyslov“.

Podľa ministerstva financií by si po zavedení odvodového bonusu polepšilo 10 % najlepšie zarábajúcej populácie, čo by viedlo k nárastu príjmovej nerovnosti na Slovensku. Podľa SaS však rezort v analýze nepracuje s korektnými dátami. „V odvodovom bonuse si polepší skoro každý. Nahrádzame ním súčasný hyperkomplikovaný a nespravodlivý systém,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík. Väčšinu zo zvýšenia čistých príjmov by si v odvodovom bonuse podľa experta SaS pre odvodový bonus Petra Cmoreja rozdelila nižšia a stredná vrstva, boháčov by si polepšilo minimum.

Ministerstvo taktiež tvrdí, že systém sociálnych dávok v odvodovom bonuse je neadresný a nerieši mimoriadne životné situácie, ako strata zamestnania a choroba. „Súčasný, i keď komplikovanejší systém, poskytuje komplexnejšiu záchrannú sieť,“ tvrdí rezort financií. SaS aj v tomto prípade oponuje s tým, že odvodový bonus poskytuje lepšie sociálne zabezpečenie, ako dnešný sociálny systém. Upozorňuje pritom na dopady pri vyplácaní materských či prídavkov na deti.

Pozitívom odvodového bonusu je podľa ministerstva fakt, že zjednodušuje administráciu pre štát, zamestnávateľov a občanov, zužuje motiváciu pre daňovo-odvodovú optimalizáciu a zavádza vyrovnanejšie daňové a odvodové zaťaženie práce a kapitálu. Zároveň však upozorňuje na ďalšie riziká, medzi inými aj to, že z nižšieho zdanenia práce nebudú profitovať zamestnanci, ale len zamestnávatelia. Liberáli rovnako tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že každý zamestnávateľ bude musieť úľavu na odvodoch povinne preniesť na zamestnanca.

SaS však na druhej strane kritizuje postup, akým rezort financií spomínanú analýzu zverejnil. Hovoria o „6-stranovej správe nezmyslov, pod ktoré sa hanbili dotyční aj podpísať“. Faktom je, že materiál ministerstva nie je nikým podpísaný a rezort financií na otázku, či ho vypracovali analytici Inštitútu finančnej politiky, ktorý štandardne podobné materiály pre ministerstvo vypracúva, priamo neodpovedalo. „Analýza odvodového bonusu je materiálom Ministerstva financií SR,“ uviedol tlačový odbor rezortu.

Liberáli tiež tvrdia, že ešte pred mesiacom sa s ministerstvom bavili o dopadoch odvodového bonusu, ktoré boli výrazne nižšie ako tie, s ktorými vyšlo v analýze. „Strana SaS požiada ministerstvo financií o zverejnenie výpočtov, aby si mohla preveriť, čo sa zmenilo za mesiac, odkedy analytici ministerstva liberálom prezentovali výsledok, že odvodový bonus je skoro neutrálny. Už na prvý pohľad vidíme, že niektoré čísla neboli použité korektne,“ reaguje SaS.

Ministerstvo financií však hovorí, že pred mesiacom sa s predstaviteľmi SaS bavilo o predbežných výsledkoch, ktoré však boli plne v súlade so súčasnými závermi. „Aj v minulosti ministerstvo financií kvantifikovalo negatívny vplyv odvodového bonusu na verejné financie, čo priznali aj predstavitelia strany SaS a iné nezávislé hodnotenia,“ uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.