Spoločnosť GA Drilling získala finančnú podporu presahujúcu štyri milióny eur

Diskusia 1  Zdroj:

29. 3. 2019 - Partnerstvo s Lead Ventures a skupinou MOL umožní spoločnosti GA Drilling testovať na ložiskách a komerčne využívať technológiu plazmového uzatvárania ložísk.

Spoločnosť GA Drilling podpísala so spoločnosťou Lead Ventures dohodu o financovaní v objeme 4,2 milióna eur a servisnú dohodu so skupinou MOL. Lead Ventures, venture kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, investovala do GA Drilling fondy skupiny MOL a maďarskej Eximbanky. Informovala o tom v piatok spoločnosť GA Drilling.

Dohoda s Lead Ventures sprístupní spoločnosti GA Drilling ťažobné vrty na testovanie technológie na uzatváranie vrtov PLASMABIT v reálnych ložiskových podmienkach. "Dohoda je významným krokom v komercializácii technológie PLASMABIT, ktorá v porovnaní s tradičnými metódami uzatvárania nevyužívaných vrtov dokáže významne znížiť dopady na životné prostredie, znížiť náklady a skrátiť čas," informovala spoločnosť GA Drilling.

Dohoda so skupinou MOL završuje zmenu GA Drilling z technologickej spoločnosti na medzinárodne pôsobiacu spoločnosť zameranú na poskytovanie integrovaných služieb pre ropný priemysel. "Veľmi si ceníme podporu a dôveru investorov, európske granty pre výskum a vývoj, ako aj pôžičku od slovenskej vlády pre refinancovanie infraštruktúry a rozšírenie priemyselnej spolupráce. Len vďaka prejavenej dôvere a podpore sme dnes mohli urobiť tento významný krok,“ povedal spoluzakladateľ a CEO GA Drilling Igor Kočiš.

GA Drilling je hi-tech spoločnosť založená v roku 2008, ktorá vyvinula elektrickú plazmovú technológiu s názvom PLASMABIT so zameraním na zmenu globálneho energetického mixu. Jedným zo strategických partnerov spoločnosti GA Drilling je rakúsky technologický líder v oblasti ťažobného priemyslu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment.