Domácnosti si rozdelili všetkých 800 tisíc eur určených na podporu inštalácie fotovoltických panelov

Diskusia 1  Zdroj:

29. 3. 2019 - Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala v druhom kole projektu Zelená domácnostiam II celkovo 585 poukážok.

Slovenské domácnosti majú stále záujem o dotácie na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov. V druhom kole projektu Zelená domácnostiam II sa o tom presvedčila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá v utorok rozdelila domácnostiam celú vyčlenenú čiastku 800 tisíc eur. „Druhé kolo bolo uzatvorené po 40 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu,“ informovala generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

 

K dotáciám na fotovoltické panely sa dostali takmer všetci záujemcovia, ktorí sa zúčastnili druhého kola. Agentúra vydala celkovo 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. „Ďalší žiadatelia o podporu na fotovoltické panely budú mať možnosť o poukážky požiadať počas nasledujúceho polroka ešte štyrikrát,“ dodala Velická.

Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II trvalo len vyše osem minút. Druhé kolo sa však už predĺžilo na 40 minút. „Dlhšie trvanie kola súvisí aj so znížením podpory na fotovoltické panely v pokračovaní projektu. Európsky príspevok na jeden inštalovaný kilowatt bol v pilotnom projekte Zelená domácnostiam pri fotovoltike násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V pokračovaní projektu sa znížil na polovicu,“ vysvetlila Velická. Domácnosť môže získať v súčasnosti maximálne 1 500 eur na zariadenie s výkonom tri kilowatty a viac.

SIEA rozposiela poukážky krátko po skončení kôl. Ich automatická platnosť je 30 dní od vydania, dovtedy je potrebné poukážku v informačnom systéme zarezervovať. „Odporúčame, aby si domácnosti spolu so zhotoviteľmi čím skôr skontrolovali správnosť údajov na poukážke a preverili, či sú schopní inštalácie do troch mesiacov dokončiť. Kolá budú tento rok vyhlasované častejšie a niektoré skôr ako uplynie 30 dní od predchádzajúcich. Ak v takom prípade zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia znova uchádzať, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť,“ spresnil manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.