Britské dcérske spoločnosti nemeckých firiem nie sú pripravené na brexit

Pridajte názor  Zdroj:

28. 3. 2019 - Trinásť percent firiem v prieskume uviedlo, že ak Veľká Británia odíde z EÚ bez dohody, tak presunú časť alebo celé podnikanie z Británie do Nemecka.

Prieskum medzi dcérskymi spoločnosťami nemeckých firiem vo Veľkej Británii a dcérami britských firiem v Nemecku ukázal, že takmer polovica z nich nie je pripravená na brexit. Prieskum uskutočnili auditorská spoločnosť KPMG a Britská obchodná komora v Nemecku na vzorke 101 firiem v priebehu decembra a januára a výsledky zverejnili vo štvrtok. Vyplýva z neho, že 47 percent oslovených firiem nezrealizovalo zhodnotenie rizík súvisiacich s brexitom.

Trinásť percent respondentov však uviedlo, že ak Veľká Británia odíde z Európskej únie bez dohody, tak presunú časť alebo celé svoje podnikanie z Británie do Nemecka a ďalších 10 percent plánuje presun podnikania z Británie do inej krajiny EÚ. Ani jedna z oslovených firiem neplánovala presun podnikania do Británie.