Kto bude vládnuť burzovému svetu?

Diskusia 2  
Kto bude vládnuť burzovému svetu?
Zdroj: awealthofcommonsense
Foto: SITA/AP


28. 3. 2019 - Americké akciové trhy dominujú svetu už niekoľko desaťročí. Od začiatku tretieho tisícročia je ich dominancia ešte evidentnejšia. Tento trend je aktuálny už od 90. rokov minulého storočia. Do kedy sa dokáže udržať?

Na začiatku 20. storočia boli USA rozvíjajúcou sa ekonomikou, teraz ide o jednu z najrozvinutejších krajín sveta. Aj ostatné rozvíjajúce sa krajiny zaznamenali pokrok, ale oproti USA sú stále veľmi pozadu. USA majú niekoľkých konkurenčných výhod. Napríklad svetovú rezervnú menu, čo určite zohralo úlohu potom, čo doznela finančná kríza. Ďalšou výhodou môžu byť dva prístupné oceány, silná armáda a technologické spoločnosti, ktoré dominujú takmer celému svetu. Plusom je aj diverzifikovaná dynamická ekonomika a demografický vývoj, ktorý síce nie je dokonalý, ale USA sú na tom určite lepšie ako ich najväčší konkurenti.

Všetko hralo do karát USA, ako to dokazuje aj porovnanie relatívnej veľkosti akciových trhov vo svete pred sto rokmi a dnes.Elroy Dimson, Paul Marsh a Mike Staunton z The Credit Suisse Research Institute (CSRI) publikujú nasledujúci graf v ročnej aktualizácii už nejaký ten čas.
Kto bude vládnuť burzovému svetu?

Kto bude vládnuť burzovému svetu?


Nejde teda len o to, že v USA je viac akciových titulov s veľkou trhovou kapitalizáciou, sú tam aj rozdielne výnosy. Od 90. rokov do súčasnosti zaznamenal americký index S & P 500 priemerný ročný výnos 9,3 %, zatiaľ čo MSCI World bez USA iba 4,1 %. Ale nie vždy tomu bolo tak.

V 70. a 80. rokoch dosiahol americký index S & P 500 11,6 %, MSCI World bez USA 15 %. Svetu pomohlo napríklad Japonsko, ktoré bolo pred sto rokmi bezvýznamným trhom, ale od roku 1900 zaznamenalo priemerný výnos cez 8 %. Po roku 1989 sú však tamojšie výnosy prakticky nulové. Ďalej to bol index MSCI Pacific, v ktorom sú zastúpené najmä akcie z Japonska, Austrálie, Hongkongu, Singapuru a Nového Zélandu, v tomto období zarobil celkovo až 3 700 %. Po roku 1990 už len zhruba 50 %.

Vyrovnanie výnosov amerického trhu aj zvyšku sveta nastal medzi rokmi 1970 a 2007, na zhruba 11,1 %. Výraznejšia zmena v prospech USA nastala po finančnej kríze.

Kto bude vládnuť burzovému svetu?
Nikto nemohol vedieť, že sa v 20. storočí z USA stane dominantná veľmoc, že desať rokov po finančnej kríze na tom bude americký akciový trh opäť tak dobre. A rovnako tak dnes nikto nemôže vedieť, ako to bude na trhoch vyzerať za desať alebo dvadsať rokov. To čo sa stane počas nadchádzajúcich desaťročí, pravdepodobne prekvapí veľký počet investorov, ktorí predpokladajú, že presne vedia, čo sa stane.