Odpočet paušálnych daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľností sa nevráti na úroveň z roku 2012

Diskusia 1  Zdroj:

27. 3. 2019 - Do konca roka 2012 si mohli prenajímatelia nehnuteľností uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 %.

Novela zákona o dani z príjmov z dielne SaS, ktorá sa týkala prenájmu nehnuteľností, neprešla do druhého čítania. Novela mala pri prenájme nehnuteľností umožniť odpočet paušálnych daňových výdavkov na rovnakej úrovni, ako tomu bolo pred 1. januárom 2013, kedy bola možnosť odpočítania paušálnych výdavkov pri prenájme zrušená, to znamená na úrovni 40 % z celkových príjmov z prenájmu. Novelou chcela opozičná SaS motivovať vlastníkov, aby svoje byty a domy prenajímali v čo najväčšej miere. "Výsledkom by mohlo byť to, že mnoho tých vlastníkov, ktorí dnes svoje nehnuteľnosti neprenajímajú, resp. robia to na čierno, sa rozhodnú konať v zmysle zákona," uviedol poslanec NR SR za SaS Miroslav Ivan pred hlasovaním.

Prenájom bytov a domov je podľa SaS prirodzenou súčasťou modernej spoločnosti vyžadujúcej mobilitu a pracovnú flexibilitu a aj na Slovensku sa stáva čoraz častejším javom najmä v mestských aglomeráciách. "Na Slovensku výrazne prevláda záujem nehnuteľnosť vlastniť pred jej nájmom. Príčinou tohto stavu je celý rad legislatívnych prekážok, ktoré odrádzajú potenciálnych prenajímateľov od prenajímania svojich nehnuteľností," povedal v pléne NR SR Miroslav Ivan z SaS.

Občanom má prekážať podľa Miroslava Ivana jednak zlá vymožiteľnosť práva, a tiež neúmerne vysoké zdaňovanie príjmov z prenájmu. "Do konca roka 2012 si mohli prenajímatelia uplatňovať 40-percentné paušálne výdavky a to bola silná motivácia legálne takúto možnosť využívať. Po roku 2013 sme tak svedkami stavu, že mnoho tých, čo takto svoje domy a byty prenajímali, s touto činnosťou skončili, alebo to robia mimo zákon a štát prichádza o príjmy z tejto dane," dodal Ivan.