Europarlament pri hodnotení rozpočtu za rok 2017 kritizoval aj slovenské verejné obstarávanie

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - Europoslancom sa nepozdáva ani nerovnosť pri prideľovaní dotácií v poľnohospodárstve na Slovensku. Až 70 % priamych platieb totiž dostáva iba 7 % subjektov.

Verejné obstarávanie na Slovensku má nedostatky. Skonštatoval to Európsky parlament pri utorňajšom schvaľovaní absolutórií k rozpočtu Európskej únie za rok 2017. Spolu s Maďarskom mohli totiž podľa europarlamentu u nás postupy predkladania ponúk v rámci verejného obstarávania nadobudnúť pololegálne formy, ktoré bránia spravodlivej hospodárskej súťaži a môžu umožňovať podvody.

"Schválený text v tejto súvislosti pripomína aj výsledky návštevy delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) na Slovensku, ktorá odhalila mnoho nedostatkov a rizík - vrátane možnej infiltrácie organizovaného zločinu - v procesoch manažovania a kontroly finančných prostriedkov Európskej únie," uvádza sa v tlačovej správe europarlamentu.

Europoslanci v súvislosti so Slovenskom upozornili aj na nerovnosti pri rozdeľovaní dotácií v poľnohospodárstve. V Českej republike a na Slovensku totiž 7 % príjemcov dostáva v súčasnosti viac ako 70 % priamych poľnohospodárskych platieb. "Parlament preto vyzval komisiu, aby sa nerovnakým zaobchádzaním s farmármi zaoberala," uvádza správa Európskeho parlamentu.

Proces udeľovania absolutória je konečným schválením využívania finančným prostriedkov v danom roku. Európsky parlament môže absolutórium udeliť, odložiť alebo odmietnuť. Ak je absolutórium odložené, parlament môže požiadať inštitúciu, ktorej sa rozhodnutie týka, o predloženie doplňujúcich informácií pred konečným hlasovaním o absolutóriu. Udelenie absolutória formálne uzatvára daný rozpočtový rok.

Europoslanci pri ich utorňajšom prerokúvaní privítali znižujúcu sa mieru chybovosti pri čerpaní prostriedkov únie, ktorá podľa odhadu Európskeho dvora audítorov (EDA) spadla na úroveň 2,4 %, čo predstavuje historické minimum. Zároveň však vyjadrili pochybnosti o výbere testovaných vzoriek.

Uznesenie týkajúce sa absolutória pre Európsku komisiu vyjadruje obavy v súvislosti s rastúcim nedostatkom prostriedkov na úhradu finančných záväzkov Európskej únie. Nesplatené rozpočtové záväzky únie dosiahli novú rekordnú úroveň 267,3 mld. eur, konštatuje schválený text s tým, že EDA očakáva do roku 2020 ich ďalší nárast. Rozpočet Európskej únie však nesmie vykazovať deficit a rastúce množstvo neuhradených platieb tak v skutočnosti predstavuje finančný dlh, pripomínajú poslanci.