Prima banka neplánuje vyplácať z vlaňajšieho zisku dividendy

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - Politiku nevyplácania dividend si banka udržiava už niekoľko rokov.

Prima banka Slovensko neplánuje z vlaňajšieho zisku vyplácať dividendy. Rovnako tomu bolo aj vlani. Ako ďalej vyplýva z účtovných závierok, túto politiku si Prima banka udržiava už niekoľko rokov. Desaťpercentnú časť zisku predstavuje zákonný prídel do rezervného fondu a ostatný zisk ide na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Podľa návrhu na rozdelenie minuloročného zisku, ktorý banka zverejnila na svojej internetovej stránke, na účet hospodárskeho výsledku minulých období by malo smerovať 19,81 mil. eur. Zákonný prídel do rezervného fondu predstavuje sumu 2,2 mil. eur. Banka by o tom mala rozhodnúť na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 25. apríla tohto roka.

V minulom roku dosiahla banka zisk 22,01 mil. eur. Podľa vyjadrení banky ide o historicky najúspešnejší rok. V medziročnom porovnaní zisk stúpol o 47 %. V roku 2017 bol totiž zisk na úrovni 14,9 mil. eur. Banke sa darilo predovšetkým v retailových úveroch.

V roku 2019 bude banka opäť pôsobiť v náročnom ekonomickom, legislatívnom a regulačnom prostredí. "Napriek tomu veríme, že sa nám podarí pokračovať v nastavenom dynamickom raste a obhájiť pozitívne hospodárske výsledky," uviedol vo výročnej správe generálny riaditeľ Prima banky Jan Rollo.

Aj naďalej chce Prima banka pokračovať v napĺňaní dlhodobej stratégie a investovať do rozvoja banky a jej budúcnosti. "Zároveň sa ešte viac zameriame na ďalšie zjednodušovanie našej činnosti a zvyšovanie efektivity. Prioritou bude opäť posilnenie v oblasti úverov," dodal Rollo.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.