Spomalenie nemeckej ekonomiky už cítiť: Slovenské kamióny jazdia čoraz kratšie trasy

Diskusia 3  
Spomalenie nemeckej ekonomiky už cítiť: Slovenské kamióny jazdia čoraz kratšie trasy
Zdroj: DKV

26. 3. 2019 - Kamióny slovenských dopravcov jazdia čoraz kratšie trasy, jedinou výnimkou zostáva Nemecko. Znamená to, že posilňuje doprava v rámci Slovenska aj do Nemecka. Vyplýva to z údajov spoločnosti DKV Euro Service, popredného poskytovateľa služieb pre dopravcov.

Z dát zákazníkov DKV jasne vyplýva, že dopravcovia v minulom roku ďalej obmedzili nákladnú dopravu do vzdialenejších štátov Európy, predovšetkým do Francúzska a Španielska. „V tomto prípade ide o dlhodobý jav. Dopravcovia obmedzujú medzinárodnú dopravu na dlhých trasách a zameriavajú sa viac na vnútroštátnu prepravu, okolité krajiny a Nemecko. Dôvodov je celý rad: od nedostatku vodičov, cez konkurenciu z východu až po vysokú minimálnu mzdu vo Francúzsku,“ hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.

Najdôležitejšou zahraničnou krajinou, kam smerovalo najviac slovenských dopravcov, zostalo aj v minulom roku Nemecko. „Klesajúce objemy dopravy do Francúzska a Španielska vynahradil nárast objemov do Nemecka. Podľa výberu mýta jazdili naši zákazníci do Nemecka viac ako v predchádzajúcom roku,“ hovorí L. Ondráček. Nemecko má významný podiel medzi zahraničnými krajinami aj čo sa týka tankovania.

Obmedzenie medzinárodnej a posilnenie vnútroštátnej dopravy potvrdzuje aj rastúci podiel tankovania na Slovensku a v Čechách na úkor ďalších krajín. „Tankovanie v iných krajinách ako Slovensko a Česko vykázalo buď stagnáciu alebo drobný pokles. Naopak, tankovanie doma rastie už niekoľko rokov po sebe. V minulom roku sa objem zvýšil o takmer 10 percent, v januári a februári sa nárast blíži už k 15 percentám,“ konštatuje Lukáš Ondráček.

Dopravcovia sú tradične prvým indikátorom zmien vo vývoji ekonomiky. Úvod roka v štatistikách dopravy naznačil, že spomalenie rastu nemeckej ekonomiky sa začína dotýkať Slovenska aj Čiech. „V tomto roku sa oproti predchádzajúcim rokom doprava rozbehla pomalšie, čo je zrejme dané spomaľovaním ekonomického rastu v Nemecku. Vidíme to napríklad u firiem pracujúcich pre segment automotive,“ hovorí L. Ondráček.

Tento trend pre dopravcov zatiaľ nepredstavuje zásadné ohrozenie. Na spomaľujúci rast ekonomiky sú totiž dopravcovia pripravení vďaka redukciám flotíl, ku ktorým ich viedol predovšetkým nedostatok vodičov. „V medziročnom porovnaní oproti minuloročnému januáru došlo podľa informácií od našich zákazníkov k redukcii vozových parkov zhruba o 10 percent,“ dopĺňa L. Ondráček.