SÚSCCH v Banskej Bystrici bude mať nové diagnostické centrum

Pridajte názor  Zdroj:

25. 3. 2019 - Ide o investíciu v celkovej hodnote takmer 9 miliónov eur. Dokončenie stavby je plánované v júli 2020, investícia bude financovaná cez komerčný úver.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., (SÚSCCH) v Banskej Bystrici bude mať nové Preventívno-ambulantné diagnostické centrum. Projekt nového pavilónu v pondelok predstavila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská spoločne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a vedením zdravotníckeho zariadenia. Ide o investíciu v celkovej hodnote takmer 9 mil. eur, informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Dokončenie stavby je plánované v júli 2020, investícia bude financovaná cez komerčný úver.

"Vzniknú priestory pre nové špecializované činnosti v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii, zároveň sa ústav bude môcť oveľa účinnejšie angažovať v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení," povedala Kalavská. Práve rozširovanie počtu špecializovaných kardiologických ambulancií je podľa ministerky trend, ktorý podporujú, rovnako ako rozvoj pracovísk pre rádiologické vyšetrovacie metodiky."Som presvedčená, že nové centrum v Banskej Bystrici má ambíciu byť moderným a efektívnym zdravotníckym zariadením, ktoré reflektuje narastajúce potreby pacientov v tejto spádovej oblasti," uviedla Kalavská.

Premiér pripomenul, že vláda iba nedávno schválila materiál o veľkej rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá je podľa neho plne v súlade so stratifikáciou a s dlhodobou víziou nášho zdravotníctva. "Položenie základného kameňa výstavby nového pavilónu v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb je pozitívnym posolstvom pre zdravotníckych pracovníkov, pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja a zároveň aj regiónu stredného Slovenska," povedal Pellegrini.

V novom Preventívno-ambulantnom diagnostickom centre vznikne aj pracovisko pre jednodňovú starostlivosť a denný stacionár. Nové centrum doplní komplex budov ústavu, pričom výškovo nenaruší prevádzku heliportu. "Vzhľadom na existujúci vývoj bolo nevyhnutné uvažovať s rozšírením poskytovaných služieb na špecializovaných ambulanciách, s vytvorením priestoru pre primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych chorôb a vytvorením pracoviska pre rádiologické vyšetrovacie metodiky kardiovaskulárneho systému - CT pracoviska a výhľadovo pracoviska magnetickej rezonancie," dodal predseda predstavenstva SÚSCCH Juraj Frajt.