Začal sa európsky týždeň financií, zameriava sa na mladých ľudí

Pridajte názor  Zdroj:

25. 3. 2019 - Na zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania mladých ľudí je zameraný 5. ročník európskeho tematického týždňa European Money Week, ktorý začína v pondelok sa začína už zameraný. Do podujatia sa pravidelne zapája aj Slovenská banková asociácia (SBA).

European Money Week je iniciatívou bankových asociácií, ktoré združuje Európska banková federácia. Tematický týždeň vytvára priestor pre zdieľanie úspešných národných skúseností a expertízy v oblasti finančného vzdelávania. Jeho cieľom je prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti v Európe.

Slovenská banková asociácia sa do akcie zapojila aj tento rok prostredníctvom projektu Európsky kvíz o peniazoch, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Národné kolo kvízu sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 a svoje znalosti v oblasti finančnej gramotnosti či digitálnej bezpečnosti si vyskúša viac ako 140 školských tímov z celého Slovenska. Európsky kvíz o peniazoch je určený pre žiakov a študentov vo veku od 13 do 15 rokov.

"Finančné vzdelávanie je jednou z kľúčových tém na pôde našej asociácie. Zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov a študentov je nesmierne dôležité, nakoľko takto získané vedomosti a zručnosti im v budúcnosti pomôžu robiť tie správne finančné rozhodnutia", uviedla výkonná riaditeľka SBA Milena Koreňová.

Správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo tiež potvrdzuje dôležitosť a aktuálnosť témy finančnej gramotnosti, najmä ak sa hovorí o mladých ľuďoch. Vzdelávanie detí v tejto oblasti by preto podľa neho malo byť samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu.