Nie je to len otázka voľby: Aj testosterón môže za lepšie platové podmienky mužov

Diskusia 6  
Nie je to len otázka voľby: Aj testosterón môže za lepšie platové podmienky mužov
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP;getty images


22. 11. 2019 - Už sme si zvykli na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Práca žien je historicky podhodnotená, stále menej platená a nedostatočne rešpektovaná. Do akej miery je však rozdiel v odmeňovaní výsledkom rozhodnutia žien a čo všetko by na základe toho mohli zmeniť?

V roku 2017 vydala banka UBS správu, ktorá sa opierala o dve hypotetické osoby. Nazvali ich Janka a Jožko a na ich príklade chceli poukázať na to, ako ich voľby a ďalšie faktory ovplyvnili ich dlhodobú finančnú situáciu. UBS identifikovala päť faktorov, na základe ktorých môžu ženy a muži v druhej časti života skončiť s veľmi odlišným bohatstvom. Tieto faktory sú: existujúci rozdiel v odmeňovaní, krátka prestávka v kariére, flexibilná práca alebo práca na čiastočný úväzok, averzia voči riziku a priemerná dĺžka života. Ako už určite tušíte, Janka v tomto modely UBS skončí s menším objemom peňazí, pričom Jožko si pripisuje milióny dolárov.

Sheryl Sandbergová z Facebook vyvolala diskusiu o tom, či ženy môžu zmierniť dopad niektorých svojich  rozhodnutí, alebo ich dokonca úplne vypustiť. Zasadzovala sa za ženy čakajú na pracovné výzvy s tým, že predpokladajú, že ​​ich partneri prevezmú domáce povinnosti. Sú to ženy, ktoré sa angažujú v kľúčových stredných rokoch svojho kariérneho rastu, ktoré sa zaviazali že budú pracovať viac. Tento prístup však predpokladá, že ide o rozhodnutie žien a za ich súčasný stav nemôže štruktúra firmy, v ktorých pracujú. Veľmi pomalé zúženie mzdovej priepasti tlačí inštitúcie aj jednotlivcov, aby preskúmali, do akej miery sú „voľby“ otvorené pre ženy. Od výberu zamestnania až po opatrovateľku pre malé deti.

Nie je to len otázka voľby: Aj testosterón môže za lepšie platové podmienky mužov

Podľa Inštitútu pre hospodársku politiku boli americké ženy v roku 2017 odmeňované o 22 % slabšie ako muži. To znamená, že na základe súčasných trendov, bude trvať ešte 202 rokov, než sa dosiahne parita v ekonomickej participácii a príležitostiach, čo je odhad Svetového ekonomického fóra. Definovať najväčšie dôvody rozdielov v odmeňovaní je ťažké, najmä vo vyspelých krajinách, v ktorých platia zákony o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu. Určite však treba brať do úvahy prácu žien na čiastočný úväzok, najmä po narodení dieťaťa, čo často ovplyvňuje ich dlhodobú schopnosť zarábať viac. V čase, keď dieťa dosiahne vek 20 rokov, britský Inštitút pre fiškálne štúdie zistil, že žena bude zarábať o 30 % menej ako podobne vzdelaný muž. Prerušenie kariéry alebo práca na čiastočný úväzok kvôli starostlivosti o deti alebo členov rodiny nie je pre mnohé ženy otázkou voľby. Muži majú tendenciu zarábať viac ako ich partnerky a keď prídu deti, rozhodnutie o tom, ktorý plat sa obetuje, je často ekonomickým rozhodnutím.

Podľa aktuálnych údajov dosiahla najväčší pokrok pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní a príležitostiach Škandinávia. Rozdiel v odmeňovaní na Islande je približne 16 %, ide o krajinu s najlepšou rodovou rovnosťou, podľa celosvetovej správy WEF z roku 2018. Nórsko, Švédsko a Fínsko nasledujú tesne za sebou. Región je tiež známy mimoriadne dlhou rodičovskou dovolenkou. Z porovnania s inými krajinami vyplýva, že voľbu ovplyvňuje systém, ktorý buď penalizuje alebo podporuje kariérne prestávky. V rámci vyspelých ekonomík začali mladšie generácie pracovníkov, mužov aj žien, žiadať flexibilnejšie pracovné podmienky. V tomto prípade existuje príležitosť na väčšiu rovnosť, pretože sa stáva normálom, že jeden z rodičov má flexibilnú prácu aby sa mohol starať o deti. Zároveň sa rozmáha práca na diaľku. Ďalším zaujímavým vývojom sú spoločnosti, ktoré experimentujú s kratšími pracovnými týždňami pre všetkých svojich zamestnancov. Ak je štvordňový týždeň štandardom v rámci firmy, pravdepodobne nikto nebude diskriminovaný, pretože nikto nebude pracovať päť dní.

Nie je to len otázka voľby: Aj testosterón môže za lepšie platové podmienky mužov

UBS poznamenáva, že dôležitým faktorom, ktorý ženám chýba, je výber stratégie s vysokým výnosom. Do akej miery je ale averzia k riziku, pokiaľ ide o peniaze alebo kariéru, ich voľbou? Výskum z roku 2009 zistil, že nižšie hladiny testosterónu, mužský hormón prítomný pri oboch pohlaviach, ale zvyčajne vyšší u mužov, súviseli s vyššou averziou k riziku a to sa prejavilo v menej rizikových voľbách. Ľudia s nižšou hladinou testosterónu (kohorta, ktorá zahŕňala väčšinu žien) si menej často vyberali rizikové a vysoko platené kariéry. Štúdia UBS 2017 „Janka a Jožko“ tiež konštatovala, že ženy s menšou pravdepodobnosť investujú s vysokým rizikom návratnosťou investícií.

Ale zatiaľ čo dôkazy z testosterónových štúdií naznačujú, že ženy môžu byť biologicky náchylné vybrať si bezpečnejšie, menej odmeňované investície, nedávny výskum uverejnený v tomto roku tiež zistil, že je možné si  averziu k riziku osvojiť. Vyrastanie v patriarchálnej kultúre učí dievčatá k neochote riskovať viac ako v prípade chlapcov. Výskumníci z University of Houston, Texas, a Fudan University, Šanghaj, študovali dievčatá z dvoch odlišných sociálnych skupín, matrarchálnej Mosuo a patriarchálnej Han, obe navštevovali rovnakú školu. Keď začali navštevovať školu, dievčatá Mosuo riskovali viac ako chlapci z ich vlastnej kultúry a dievčatá Han menej ako chlapci z Han. Vyplynulo to z jednoduchej hry, ktorá zahŕňala okamžité, malé odmeny alebo väčšie avšak menej isté výnosy. Čas strávený v inej spoločnosti však tento rozdiel zmenšil. Výsledkom štúdie je, že ženy nemajú biologickú predispozíciu k nižšiemu riziku (a nižším výnosom), a ani si ju nevyberajú: naučia sa ju vďaka spôsobu výchovy a vďaka kultúram, v ktorých žijú. A to naznačuje, že by to dokázali zmeniť.

Nie je to len otázka voľby: Aj testosterón môže za lepšie platové podmienky mužov

Ženy majú tendenciu žiť dlhšie ako muži, čo znamená, že sa musia dlhodobejšie finančne zabezpečiť. UBS poznamenáva, že minú viac než ušetria. Očakávaná dĺžka života určite nie výberom, ale existujú určité dôkazy o tom, že rozdiel v dĺžke života medzi mužmi a ženami sa dá ovplyvniť napríklad životosprávou.

V inom výskume UBS, v prieskume bohatých žien, banka zistila, že väčšina žien presunula dlhodobé finančné rozhodnutia na svojho partnera. Zistenie naznačuje, že zatiaľ čo muži by mohli byť z istej časti vinní v tom, že v niektorých prípadoch trvajú na tom, že by práve oni mali mať v rukách finančné opraty, ženy sú tiež spoluvinníčkami. Často sa totiž ospravedlňujú tým, že dávajú prednosť „disciplinovaným“ investíciám. Alebo že by potrebovali lepšie pochopiť vzťah medzi rizikom a návratnosťou, aby mohli robiť lepšie rozhodnutia.

Možnosť voľby má skutočne vplyv na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Mnohé rozhodnutia sú však založené na systémovej zaujatosti, z ktorej je pre ľudí, akéhokoľvek pohlavia, ťažké sa vyslobodiť.