Na legálnu domácu výrobu destilátu nestačí kúpiť zariadenie, upozorňuje finančná správa

Pridajte názor  Zdroj:

22. 3. 2019 - Hoci legislatíva od januára tohto roka umožňuje vyrábať destilát aj súkromne, bez splnenia zákonných podmienok sa výrobcovia dopúšťajú priestupku, resp. trestného činu.

Na domácu výrobu destilátov treba splniť prísne podmienky. Upozorňuje na to finančná správa v súvislosti s novými zákonnými podmienkami, podľa ktorých môžu súkromné osoby od januára tohto roku vyrábať destilát aj súkromne. Daniari pripomínajú, že nestačí si len kúpiť destilačné zariadenie, ale je potrebné jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj ministerstvu pôdohospodárstva. "Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním, ako aj platiť spotrebnú daň. Ak tak nespravia, dopúšťajú sa priestupku, resp. trestného činu," uvádza finančná správa.

Súkromný výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. Na predmetné množstvo destilátu sa tak uplatní znížená sadzba dane, čo je 5,40 eura na 1 liter 100 % destilátu.

Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností o zákonných povinnostiach obrátili na call centrum finančnej správy, prípadne miestne príslušný colný úrad, a to ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia. Podrobné informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri súkromnej výrobe destilátu sú zverejnené aj na portáli finančnej správy.