Pre zahraničný obchod Slovenska sú najdôležitejšie trhy EÚ

Pridajte názor  Zdroj:

21. 3. 2019 - V minulom roku na trhy ostatných členov únie smerovalo 86 % slovenského exportu tovarov a 80 % importu prichádzalo tiež z krajín únie.

Až 86 % slovenského exportu tovarov vlani smerovalo na trhy ostatných členov Európskej únie. Slovensko je tak v rámci EÚ krajinou, pre ktorej export sú trhy ostatných členov najdôležitejšie. Nasledujú Česká republika a Luxembursko, v prípade ktorých až 84 % vývozu v roku 2018 smerovalo na trhy ostatných členov EÚ, Maďarsko (82 %), Poľsko (80 %), Rumunsko (77 %) a Slovinsko a Portugalsko (76 %).

Naopak najmenší podiel celkového exportu na trhy ostatných členov EÚ smeroval vlani v prípade Cypru (28 %) a Veľkej Británie (47 %). Išlo o jediných dvoch členov bloku, ktorí viac exportovali na trhy tretích krajín. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostatu.

V prípade importu ostatní členovia EÚ vlani zohrávali najdôležitejšiu úlohu pre Luxembursko. Až 88 % luxemburského dovozu pochádzalo zo štátov EÚ. Slovensko bolo na druhom mieste a z krajín EÚ prichádzalo 80 % jeho importu. Nasledovali Chorvátsko a Rakúsko (zhodne 78 %), Estónsko (77 %), Česko a Portugalsko (zhodne 76 %), Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko (zhodne 75 %). Holandsko (46 %) bolo vlani jediným členom bloku, ktorý viac dovážal z tretích trhov ako z krajín únie.

Najdôležitejším obchodným partnerom celej Európskej únie boli v minulom roku USA, ktorých podiel na celkovom zahraničnom obchode únie s tovarmi, čiže na exporte aj importe, bol 17,1 % a predstavoval hodnotu 674 mld. eur. Nasledovali Čína (15,4 %, 605 mld. eur), Švajčiarsko (6,7 %, 265 mld. eur), Rusko (6,4 %, 254 mld. eur), Turecko (3,9 %, 153 mld. eur) a Japonsko (3,4 %, 135 mld. eur).