Uniqa poisťovňa dosiahla vlani predpis poistného v objeme takmer 138 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

21. 3. 2019 - V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 6,4 %.

Uniqa poisťovňa dosiahla v minulom roku podľa predbežných výsledkov predpísané poistné 137,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení spoločnosti predstavuje nárast o 6,4 %. Zisk pred zdanením bol vlani vo výške 5,99 mil. eur. Podľa predminuloročnej účtovnej závierky však spoločnosť za rok 2017 dosiahla hrubý zisk 5,05 mil. eur. Ide teda o takmer 19-percentný nárast.

V neživotnom poistení Uniqa dosiahla vlani nárast o 6,3 % a z hľadiska objemu poistného dominovalo v tejto oblasti poistenie motorových vozidiel s nárastom o 4,3 % oproti roku 2017. Najväčší, viac ako 20-percentný nárast, zaznamenalo cestovné poistenie a darilo sa aj poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré posilnilo medziročne o 8,3 %. Ako ďalej firma informovala, napriek náročnej situácii na trhu, ktorému dominovali nízke úrokové sadzby, narástlo vlani predpísané poistné o 6,5 % aj v životnom poistení. Bežne platené poistné sa zvýšilo o 6,6 %.

Celková škodovosť Uniqa poisťovne v roku 2018 dosiahla úroveň 58 %, čo je mierny nárast oproti predošlému roku. Dôvodom bola podľa vyjadrení spoločnosti hlavne vysoká škodová inflácia. Počet klientov prekročil hranicu pol milióna a počet zmlúv v portfóliu poisťovne presiahol v minulom roku 720 tis. kusov. „Medzi hlavné priority Uniqa poisťovne aj naďalej patrí digitalizácia, zjednodušovanie procesov a produktov a zvyšovanie spokojnosti našich klientov,“ povedal generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a. s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a. s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.