Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy

Pridajte názor  Zdroj:

20. 3. 2019 - Zmiešané fondy tvorili na konci minulého roka takmer 46 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov v sume 6,694 mld. eur mali ku koncu vlaňajška zmiešané fondy. Ich podiel predstavoval podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) 45,89 %. V peňažnom vyjadrení to bolo 3,072 mld. eur. Nasledovali dlhopisové fondy so sumou 1,683 mld. eur, ktorých podiel bol 25,14 %. Na treťom mieste boli realitné fondy so sumou 1,371 mld. eur a s podielom 20,47 %. Podiel akciových fondov bol na konci roka 7,17 % a predstavovali tak štvrtú najväčšiu skupinu so sumou 480,1 mil. eur.

Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov predstavoval 1,33 %. Ich objem tak na konci septembra dosahoval 88,8 mil. eur.

Počas tretieho kvartálu posledný tuzemský fond peňažného trhu zanikol a bol preklasifikovaný na dlhopisový fond. Na konci júna 2018 pritom predstavoval podiel fondov peňažného trhu len 0,25 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené piatimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu roka mali v správe 86 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.