Skupina Poštovej banky vlani so ziskom cez 54 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

19. 3. 2019 - Zisk spoločnosti rástol napriek zvýšeným personálnym nákladom.

Skupina Poštovej banky dosiahla v minulom roku celkový konsolidovaný čistý zisk 54,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní ho zvýšila o 6,4 mil. eur. Zisk spoločnosti rástol napriek zvýšeným personálnym nákladom. Pod rast konsolidovaného zisku sa podpísalo podľa vyjadrení spoločnosti hlavne zvýšenie čistých úrokových výnosov skupiny medziročne zo 165,8 mil. eur na 171,8 mil. eur.

Poštová banka zaznamenala vlani podľa jej vyjadrení rekordný medziročný nárast spotrebných úverov. Poskytla celkovo už miliardu retailových úverov. Historicky prvýkrát podiel výnosov z retailových klientov prekročil výnos z korporátnych. Stúpli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to z 33,1 mil. eur v roku 2017 na 39,7 mil. eur v roku 2018. Medziročne poklesla aj čistá tvorba opravných položiek a rezerv.

Skupina svoj biznis rozložila na tri piliere. Popri pokračujúcom repozicioningu v klasickom bankovníctve, s výrazným zameraním na retailové bankovníctvo a strategickom partnerstve so Slovenskou poštou do roku 2026, otvorila spoločnosť digitálny kanál v podobe 365.bank a rozšírila svoje služby o zákaznícke financovanie kúpou spoločnosti Amico Finance od maloobchodného predajcu elektroniky NAY. „Významné zmeny, inovácie a nové produkty, ktoré sme na trh priniesli, sa ukázali ako opodstatnené a prejavili sa aj v lepšom hospodárení spoločnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 skupina J&T vlastní majoritu.