Kam zmizol všetok ten humbug okolo základného garantovaného príjmu?

Diskusia 19  
Kam zmizol všetok ten humbug okolo základného garantovaného príjmu?
Zdroj: QZ
Foto: getty images


24. 5. 2019 - Aj keď sa zdá, že táto téma sa z diskusií pomaly vytráca, v podstate odznel len humbug ale výskum pokračuje. Stále sa čaká na relevantné údaje a výsledky z jednotlivých experimentov.

Pred troma rokmi bolo ťažké vyhnúť sa všetkým tým informáciám o možnostiach a úskaliach základného garantovaného príjmu. Najskôr to bolo Fínsko, ktoré oznámilo, že spúšťa experiment, potom prišlo referendum vo Švajčiarsku, kde ale ľudia takúto možnosť odmietli. Kanada tiež oznámila, že vstupuje do tejto oblasti, nasledovali experimenty v Utrechte, Barcelone, Kalifornii a v Keni. Vlani ale Fínsko oznámilo, že experiment po roku už pokračovať nebude, politici v Ontáriu sa rozhodli podobne a ukončili pilotný program a dva roky skôr. Viaceré články interpretovali tieto kroky ako príznaky zlyhania a zdalo sa, že sme základný garantovaný príjem pochovali skôr, než by sme jeho účinky vôbec otestovali.

Matt Bruenig, prispievateľ z progresívneho think tanku Demos, poznamenáva, že údaje z fínskeho  experimentu sú publikované s jednoročným oneskorením, takže v súčasnosti máme len údaje o prvom roku experimentu. „Vedci zistili, že základný garantovaný príjem nemá žiaden vplyv na zamestnanosť, ale dokáže zvýšiť pocit šťastia / zdravia / pohody,“ poznamenáva.

Množstvo údajov nám stále ešte chýba. Jason Murphy, odborný asistent na Elms College v Massachusetts spravuje facebookovú stránku siete základných príjmov USA, hovorí, že očakáva, že ešte stále prebiehajúci barcelonský experiment bude ten, ktorý prinesie mimoriadne zaujímavé výsledky. Poznamenáva, že sa mu dostalo oveľa menej medzinárodnej pozornosti ako fínskemu, čo by mohlo pomôcť, pretože zvýšená pozornosť môže ovplyvniť výsledky spoločenskovedných štúdií.

Podobný test v Keni, ktorý vedie nezisková organizácia GiveDirectly, by mal trvať až 12 rokov. Zástancovia základného garantovaného príjmu poznamenávajú, že krátkodobý proces nezachytáva všetky aspekty. Koniec koncov, ako sa dá investovať do  budúcnosti alebo si naplánovať veľké životné zmeny, ak je tu obava, že vám zdroj kľúčových príjmov v priebehu niekoľkých mesiacov niekto zruší.

Kam zmizol všetok ten humbug okolo základného garantovaného príjmu?

„Ľudia s nízkymi príjmami majú veľa dôvodov veriť, že takýto program sa k nim nikdy nedostane. Jediným skutočným testom základného príjmu je implementácia niečoho, na čom sa môžu podieľať aj tí najzraniteľnejší. Inými slovami, nevieme, čo dokáže základný garantovaný príjem, kým ho nebudeme natrvalo implementovať,"
hovorí Jason Murphy.  

Okrem kvality údajov a formy experimentov bude ďalší impulz pre testovanie základného garantovaného príjmu pravdepodobne závisieť od politickej vôle. Rozhodnutie o ukončení pilotného projektu v Ontáriu bolo široko vnímané ako politické. Program bol realizovaný liberálnou vládou a zrušený konzervatívnou. „Všetky dôkazy z projektu ukázali, že pilot pomáhal ľuďom dostať sa späť na pracovný trh, tí čo sa do neho zapojili sa stravovali zdravšie a zúčastňovali sa na aktivitách v rámci komunity,“ povedal Tom Cooper, riaditeľ Hamilton Roundtable for Poverty Reduction, organizácie pre znižovanie chudoby, ktorý pomáhal registrovať občanov do pilotného projektu.

To čo niekde zaujímavé nie je, sa inde teší popularite. Náznaky rastúceho politického záujmu v tejto oblasti vidieť napríklad v USA. Karl Widerquist, profesor na Georgetown University School of Foreign Service  v Katare a spolupredseda siete základného príjmu, poznamenáva, že prezidentský kandidát USA Andrew Yang, ktorého agenda je založená na podpore  myšlienky základného garantovaného príjmu, sa kvalifikoval do demokratickej debaty. Aj ďalší demokratický kandidát, Pete Buttigieg, hovorí, že základný garantovaný príjem „stojí za to, aby sa bral vážne“ a diskutoval o jeho potenciálnych prínosoch. Platformu „Green New Deal“ predstavila s veľkými fanfárami Alexandria Ocasio-Cortez spolu s ďalšími demokratmi, tá zahŕňa aj  tzv. „programy základných príjmov“.

„Myslím si, že zavedenie základného príjmu bude mať za následok nevôľu zo strany ľudí, ktorí sa dnes spoliehajú na nedostatočnú pomoc sociálneho zabezpečenia, uvedomujúc si, že to bude zlé pre všetkých pracovníkov, ktorí sa dostanú do situácie, že budú nútení nájsť si prácu, aby vôbec dokázali prežiť,“ hovorí Widerquist.

Nedá sa očakávať, že by sa základný garantovaný príjem vo veľkej miere rozšíril. Ale zároveň treba dodať, že aj keď rozruch opadol, záujem v politike o takéto riešenia tu stále je.