Prieskum: Mladé bohaté ženy sa o peniaze nestarajú

Diskusia 1  
Prieskum: Mladé bohaté ženy sa o peniaze nestarajú
Zdroj: QZ
Foto: getty images


23. 3. 2019 - Dlhodobé spravovanie peňazí bohatým ženám nevonia, radšej sa zodpovednosti vyhýbajú a delegujú túto povinnosť na svojich partnerov.

Investičná banka UBS oslovila 3700 vydatých žien, ale aj vdovy a rozvedené, v deviatich krajinách sveta. Boli to ženy klasifikované ako jednotlivci s veľkým čistým imaním. Prieskum zistil, že zatiaľ čo ženy sa veľmi často aktívne podieľajú na každodennom riadení rodinného rozpočtu, omnoho menej sa zaujímajú o dlhodobé nástroje finančného plánovania, ako sú úspory, investície, sporenie na dôchodok či poistenie.

V prieskume až 85 % respondentiek uviedlo, že majú pod palcom každodenné výdavky. Len 23 % však uviedlo, že sa ujali aj dlhodobého plánovania. Len 19 % uviedlo, že dlhodobé zodpovednosti majú s partnerom podelené. Ďalších 58 % uviedlo, že dlhodobé plánovanie nechali na pleciach svojich manželov. Dôvody boli rôzne, od presvedčenia, že partner je v danej oblasti vedomostne podkutejší až po aktívne odrádzanie od iniciatívy zo strany partnera.

Možno najprekvapujúcejšie je, že mladšie ženy o niečo častejšie presúvali tieto zodpovednosti na svojho partnera ako staršie ženy. Vo vekovej skupine 20 - 34 rokov a skupine 35 - 50 rokov, 59 % žien uviedlo, že o finančné záležitosti z dlhodobejšieho hľadiska sa stará ich partner. V prípade žien nad 50 rokov uviedlo rovnakú odpoveď 55 % oslovených. Tendencia mladších žien zachovať status quo by mohla paradoxne vychádzať z pocitu rovnosti. „Bude zaujímavé zistiť, či je za tým aj vplyv výchovy mladých žien… Myslím si, že sa pravdepodobne považujú za ešte viac rodovo nezávislejšie ako naša generácia,“ povedala Shona Baijalová, výkonná riaditeľka UBS Wealth Management v Londýne.

Prieskum: Mladé bohaté ženy sa o peniaze nestarajú

Poznamenala, že banka má problém s mladými, bez ohľadu na pohlavie, šíriť osvetu a upozorniť ich na dôležitosť dlhodobého myslenia. „Dnes ešte nevidia, že budú rozdielne odmeňovaní na základe pohlavia, ani v plnej miere nechápu dopady materskej dovolenky alebo flexibilnej práce. Z rôznych dôvodov, tak ako aj v prípade predchádzajúcich generácií, nevedia pochopiť, aký vplyv bude to, ak sa nebudú zapájať do rozhodovacieho procesu, keď vstúpia do manželstva a začnú presúvať rozhodovania na svojho partnera viac než kedykoľvek predtým.“

Aké je riešenie? UBS navrhuje, aby si mladé páry prediskutovali svoje finančné ciele. Správny čas na to nemusí byť vyhradený až len pred alebo po sobáši, keď pár má deti, je to tiež skvelá chvíľa, aby sa vážnejšie zamysleli nad tým, ako spravovať rodinné financie. Možno je to nuda a neprináša to žiadnu zábavu, ale v skutočnosti ide o veľa viac. Vyložiť karty na stôl a otvorene hovoriť o tom, aké máte aktíva, aké sú vaše dlhodobé investičné alebo sporiace ciele, a čo od nich očakávate pre svoj neskorší život a odchod do dôchodku.

Prieskum: Mladé bohaté ženy sa o peniaze nestarajú

V súčasnosti platí, že žena sa stará o každodenný chod domácnosti, teda má aj zodpovednosť za každodenné finančné rozhodnutia. Muž sa financiám venuje z dlhodobého hľadiska. „Aj keď sa muž vyhýba dlhodobejšej zodpovednosti, takýto rozhovor bude mať za následok, že si bude viac vedomý toho, že by mal plánovať finančnú budúcnosť tak pre seba ako pre svoju partnerku,“ myslí si Baijalová.

Koľko ľudí, toľko chutí. Platí to aj pre financie. Baijalová však za východisko pre rozprúdenie rozhovoru považuje tri základné veci: likviditu, dĺžku života a dedičstvo. Možno to nie sú práve kľúčové slová na romantický večer, ale mohli by pomôcť šťastnému dlhodobému spolunažívaniu.