EÚ v januári v obchode s tovarmi vykázala schodok 24,9 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

18. 3. 2019 - Januárový deficit Európskej únie v obchode s tovarmi sa prehĺbil z úrovne 21,4 mld. eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci pred rokom.

Export tovarov z Európskej únie na trhy zvyšku sveta v januári podľa prvého odhadu medziročne stúpol o 2,1 % na sumu 153,6 mld. eur z úrovne 150,4 mld. eur. Dovoz zo zvyšku sveta sa medziročne zvýšil o 3,9 % na 178,5 mld. eur z úrovne 171,8 mld. eur. EÚ tak v obchode s tovarmi vykázala deficit, ktorý sa medziročne prehĺbil na 24,9 mld. eur z úrovne 21,4 mld. eur. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

V minulom roku vývoz tovarov z EÚ medziročne posilnil o 4,1 % na 1,9557 bil. eur a dovoz sa vlani medziročne zvýšil o 6,6 %, a to na 1,9804 bil. eur. Európska únia tak v obchode s tovarmi za minulý rok vykázala deficit v objeme 24,6 mld. eur, pričom v roku 2017 dosiahla prebytok 22,1 mld. eur.

Januárový export tovarov z eurozóny na trhy zvyšku sveta vrátane trhov krajín EÚ, ktoré nie sú členmi menovej únie, podľa prvého odhadu medziročne vzrástol o 2,5 % na sumu 183,4 mld. eur z hodnoty 179 mld. eur. Januárový import do eurozóny oproti rovnakému mesiacu predošlého roka vzrástol o 3,4 % na hodnotu 181,8 mld. eur z úrovne 175,9 mld. eur. Eurozóna tak v januári vykázala obchodný prebytok 1,5 mld. eur, čo však bol pokles oproti januáru 2018, kedy evidovala prebytok na úrovni 3,1 mld. eur.

Za celý rok 2018 eurozóna exportovala tovary v hodnote 2,2776 bil. eur, čiže objem jej vývozu sa medziročne zväčšil o 3,7 %. Dovoz eurozóny za celý rok 2018 medziročne stúpol o 6,6 % na úroveň 2,0842 bil. eur. Obchodný prebytok eurozóny za minulý rok v porovnaní s rokom 2017 klesol na 193,4 mld. eur z úrovne 240,8 mld. eur.