Miera voľných pracovných miest v EÚ sa v štvrtom kvartáli zvýšila

Pridajte názor  Zdroj:

18. 3. 2019 - Počas októbra až decembra sa miera voľných pracovných miest v rámci Európskej únie oproti predošlému štvrťroku zvýšila na 2,3 % z úrovne 2,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Na Slovensku miera medzikvartálne vzrástla na 1,3 % z úrovne 1,2 %

Miera voľných pracovných miest v štvrtom kvartáli 2018 v rámci eurozóny dosiahla 2,3 %. Znamená to, že vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy bola na úrovni 2,1 %. Medziročne sa miera tiež zvýšila z hodnoty 2 %. Miera voľných pracovných miest v rámci celej 28-člennej Európskej únie sa v štvrtom kvartáli zvýšila na 2,3 % z 2,2 % v treťom štvrťroku. V poslednom kvartáli 2017 EÚ vykazovala mieru voľných pracovných miest na úrovni 2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v pondelok štatistický úrad EÚ Eurostat.

Miera voľných pracovných miest je definovaná ako percentuálny pomer počtu voľných pracovných miest k celkovému počtu obsadených pracovných miest a miest, ktoré chcú zamestnávatelia obsadiť.

Na Slovensku sa miera voľných pracovných miest v štvrtom kvartáli zvýšila na 1,3 % z úrovne 1,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. V medziročnom porovnaní vzrástla tiež, a to z úrovne 1,2 %.

Najvyššia celková miera voľných pracovných miest počas októbra až decembra 2018 bola v rámci EÚ v Českej republike (6 %), Belgicku a Nemecku (zhodne 3,4 %) a Rakúsku (3,1 %). Najnižšiu mieru evidovali v Grécku, a to vo výške 0,4 %. Nasledovali Bulharsko, írsko, Španielsko a Portugalsko (0,9 %).