Spoločnosť VÚB Asset Management dosiahla vlani zisk takmer 4,5 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

18. 3. 2019 - Ročný zisk spoločnosti sa v medziročnom porovnaní znížil o 18,2 %.

Správcovská spoločnosť VÚB Asset Management dosiahla v minulom roku čistý zisk 4,49 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených spoločnosťou, v medziročnom porovnaní je to pokles o 18,2 %. Spoločnosť plánuje všetok zisk použiť na výplatu dividend. Trhový podiel firmy bol vlani na úrovni 19,85 %, pričom na konci vlaňajška spravovala majetok vo výške 1,662 mld. eur.

Situáciu na finančnom trhu počas roka 2018 firma chrakterizovala ako neľahkú. Účastníci trhu boli svedkami vysokej volatility, ktorú ovplyvňovalo viacero ekonomicko-politických udalostí. Napriek tomu globálny ekonomický rast zotrval solídny počas celého roka. Po predošlom boome bolo však badať jeho postupné spomaľovanie.

Čistá hodnota aktív v podielových fondoch a riadených portfóliách ku koncu vlaňajška podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností predstavovala 9,122 mld. eur pri náraste o 0,68 %. Z toho otvorené podielové fondy predstavovali sumu 8,157 mld. eur. Podobne ako minulé roky najvyšší trhový podiel zaznamenali medzi investormi obľúbené zmiešané fondy, a to 42,99 %. Vo VÚB Asset Managemente to bol podiel 72,92 %.

Spoločnosť VÚB Asset Management vznikla 17. apríla 2000 zápisom do Obchodného registra SR. Hlavným predmetom činnosti firmy je vytváranie a spravovanie podielových fondov. Od 1. júna 2018 sa majoritným vlastníkom stala spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Taliansku. Správcovská spoločnosť je členom skupiny Intesa Sanpaolo.