Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza

Pridajte názor  Zdroj:

15. 3. 2019 - Vyplatená odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

V súvislosti s nadchádzajúcim prvým, prípadne aj druhým kolom prezidentských volieb nemajú obce ani osoby vo volebných komisiách voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Vyplatená odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia," uviedol.

Obec teda tieto osoby z dôvodu vyplatenia odmeny podľa hovorcu poisťovne neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a z vyplatenej odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie. "Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti," dodal Višváder.