Vo februári mierne prekvapilo spomalenie dopytovej inflácie

Pridajte názor  Zdroj:

14. 3. 2019 - Spotrebiteľská inflácia ani vo februári výraznejšie neprekvapila, hoci v jej štruktúre je možné opäť nájsť aj niekoľko menších prekvapení.

Spotrebiteľská inflácia ani vo februári výraznejšie neprekvapila, hoci v jej štruktúre je možné opäť nájsť aj niekoľko menších prekvapení. Uviedol to v komentári k februárovej inflácii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa spotrebiteľské ceny na Slovensku vo februári v priemere zvýšili o 0,2 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,2 % na 2,3 %. Pod zrýchlenie medziročného rastu cien sa podpísal najmä štatistický bázický efekt u cien potravín a korekcia cien ropy na svetových trhoch. Naopak, mierne prekvapilo spomalenie dopytovej inflácie," spresnil.

Spomalenie dopytovej inflácie podľa neho ide výlučne na vrub cien obchodovateľných tovarov (z 1,8 % na 1,2 %), pričom spomalenie bolo viac menej plošné, nebolo koncentrované len do jednej kategórie. Spomalenie rastu cien tovarov môže mať viacero vysvetlení. Jedným z nich by mohol byť aj slabnúci spotrebiteľský dopyt, ktorý by mohol začínať tlačiť na marže obchodníkov. Pravdepodobnejším sa však zatiaľ javí vplyv štatistického efektu porovnávacej bázy v kombinácii s jednorazovými cenovými výkyvmi.

"Inflácia by v nasledujúcich mesiacoch mala byť ukotvená na úrovni, ktorú sme pozorovali v prvých mesiacoch roka a mala by sa pohybovať v pásme 2,2 až 2,5 %. V druhej polovici roka by sa jej dynamika mohla začať opäť postupne (avšak len dočasne) zrýchľovať smerom k 3 %, a to pod vplyvom bázického efektu pri cenách pohonných hmôt. Naopak tlak z dopytovej inflácie by sa mal stabilizovať a na prelome rokov postupne aj začať zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácii naplno prejaviť v roku 2020, kedy očakávame jej návrat tesne pod úroveň 2 %," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej februárovú infláciu ovplyvnili hlavne ceny potravín, ktoré medzimesačne vzrástli o 0,3 % a ceny v doprave, ktoré sa zvýšili medzimesačne o 1,1 %. Vplývali na ne vyššie ceny palív reflektujúc cenu ropy za posledné obdobie. Ceny odevov a obuvi sa znížili oproti januáru o 0,9 %. Ceny služieb sa vo februári tiež zvyšovali, čo odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. "Celkovo očakávame v tomto roku rast spotrebiteľských cien o 2,5 %," doplnila Muchová.

ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny v SR vo februári 2019 medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Vo februári 2019 v porovnaní s februárom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %.