Politické kyvadlo: Je čas zmeniť postoj k spoločensky zodpovedným investíciám

Pridajte názor  
Politické kyvadlo: Je čas zmeniť postoj k spoločensky zodpovedným investíciám
Zdroj: fidelity

14. 3. 2019 - Ako globálny akciový investičný manažér som si vždy myslel, že je rozumné manažovať investície klientov v súlade so zásadami spoločensky zodpovedných investícií (ESG). Zmenil som však názor.

Zásady ESG investícií sa vyvinuli v prostredí medzinárodnej spolupráce, ktorá podporila ich prijatie naprieč investičnou komunitou. V súčasnom prostredí politickej neistoty však nastal vhodný čas na revíziu základných postojov, či už v prospech, alebo proti ESG investíciám. Je preto čas položiť si otázku: Nemali by sme zmeniť náš vzťah k ESG investíciám?

Aktívni portfólio manažéri majú zvyčajne od klientov jasné zadanie. Ich zodpovednosťou je zabezpečiť čo najlepší vzťah výnosu a investičného rizika. Niekto by sa mohol opýtať, ako môže byť zohľadňovanie ESG v súlade s týmto cieľom? Ľudia dnes už akceptujú zohľadnenie princípov ESG v investičnom procese, no vyžaduje si to vždy istú dávku kompromisu.

Po prvé, keď niektoré investície na základe ESG zásad z rozhodovania vylúčite, neznižujete tým svoj potenciál diverzifikácie a nezvyšujete tak investičné riziko v porovnaní s benchmarkom? Po druhé, keď sa sústreďujete najmä na spoločensky zodpovedné firmy, nie ste nútení akceptovať vyššie ceny (valuácie) a nezriekate sa tak vyšších výnosov?

Politické kyvadlo: Je čas zmeniť postoj k spoločensky zodpovedným investíciám

Obe tieto výhrady znejú celkom reálne. V skutočnosti ale pre investičných manažérov zohľadňujúcich ESG nepredstavujú veľký problém, najmä keď sa pozrieme na globálne diverzifikované portfóliá. Aj keď si klient vyčlení akciové tituly, či sektory, do ktorých nechce investovať, výsledný zoznam „blacklist“ predstavuje len malú časť celého investičného sveta bez reálneho dopadu na diverzitu portfólia.

K druhému bodu treba povedať, že niektoré ESG investície boli a sú skutočne veľmi predražené. Ide však najmä o spoločnosti, ktoré sa vezú na „zelenej vlne“, ktorú niektorí investori sledujú pre jej dlhodobý potenciál. Je preto potrebné sa na investičné príležitosti pozerať individuálne, prípad od prípadu. Nie všetky ESG príležitosti sú zároveň aj dobré investície.

Na hongkonskom akciovom trhu je napríklad od roku 2011 jedna čínska spoločnosť zaoberajúca sa obnoviteľnými energiami. Bola skutočne ocenená veľmi draho, no sľubovala  silný rast. Kvôli jej ESG potenciálu nadchla viacerých pozorovateľov a analytikov, menej už investičných manažérov. Skutočne dokázala dosiahnuť slušný rast výnosov, no pri vysokých nákladoch a zadlžení. Jej akcie preto spadli po roku obchodovania na menej ako polovicu a doteraz sa nedostali na pôvodnú hodnotu. To je iba jeden prípad, ktorý dobre znázorňuje, že investičný prístup založený len na ESG kritériách, no nie na tradičných investičných hodnotách, je prinajlepšom riskantný a prinajhoršom nezodpovedný.

Čo to pre nás znamená? Skutočne sa musíme zrieknuť princípov hodnotového investovania, keď chcem zohľadniť zásady ESG? Nie, myslím si, že aj spoločensky zodpovedné investície majú dostatok argumentov založených na vzťahu rizika a výnosu.

Je neodškriepiteľné, že stále viac investorov chce umiestniť peniaze zodpovedne. Keď bude tento vývoj pokračovať naďalej, ESG spoločnosti dokážu získať kapitál za nižšiu cenu, ako „zlé“ spoločnosti. To im pomôže dosiahnuť vyšší výnos. Okrem toho je tu menšia pravdepodobnosť, že zodpovedné spoločnosti budú penalizované vládou, alebo obchodnými partnermi, ktorí sa snažia v produkčnom reťazci tiež dodržiavať vysoké štandardy.

Tieto dva pozitívne argumenty boli pre mňa doteraz dostatočné k tomu, aby som naďalej zohľadňoval pri zostavovaní globálnych portfólií ESG kritériá. Časy sa však môžu zmeniť.

Politické kyvadlo: Je čas zmeniť postoj k spoločensky zodpovedným investíciám

V minulosti sme mohli vidieť nevhodné ESG správanie ako vážnejší problém než prevádzkové riziká. Dnes, keď sme svedkami rozpadu medzinárodnej spolupráce, však môže ignorovanie negatívnych dôsledkov podnikania paradoxne priniesť vyšší potenciálny výnos. Tieto spoločnosti totiž nemusia byť za svoje nezodpovedné správanie penalizované. Nedávne odstúpenie USA z Parížskej klimatickej dohody je typickým príkladom „väzňovej dilemy“ z teórie hier, keď ten, kto podvedie ostatných, získava výhodu, no na úkor ostatných.

Hoci sme v minulosti boli svedkami globálneho úsilia štátov neustále zlepšovať a posilňovať prijatie zodpovedných praktík s cieľom zvýšiť spoločenské dobro a životné prostredie, dnes vidíme, že vlády od týchto cieľov ustupujú, aby tak individuálne získali výhody oproti ostatným.

Vzniká tak veľká otázka, ktorú samotní investiční manažéri nie sú schopní vyriešiť. Tieto obavy si zaslúžia pozornosť. Stále platí to, čo bolo logické a rozumné v minulosti, a teda, že dodržiavanie ESG princípov pri investovaní znižuje investičné riziko a zvyšuje výnos?

Veci sa odohrávajú v cykloch, hoci dlhodobých a globálna spolupráca k prospechu všetkých by sa pravdepodobne čoskoro opäť obnoví. Nevieme však, kedy k tomu dôjde. Je preto teraz veľmi dôležité dbať na ESG hodnoty ako základný investičný princíp, no nie ako nástroj smerujúci k najvyšším investičným cieľom, ale k separátnym a paralelným métam.

Hoci vlády, ktoré by mali sledovať dlhodobé blaho občanov, nateraz zlyhávajú, sú tu investiční manažéri, ktorí sú advokátmi najlepších záujmov ich klientov, starajúci sa o veľké objemy peňazí a nastavujúci cenu peňazí pre firmy po celom svete. Tí by mali dodržiavať tie najvyššie možné štandardy. Tento záväzok by mali zdieľať aj s komerčnými firmami.

To je dôvod, pre ktorý je čas zmeniť náš postoj k spoločensky zodpovedným investíciám. Nie je to len rozumné a múdre, ale je to nevyhnutné. Pre našich klientov musíme ako zodpovedné firmy, bez ohľadu na to, kam je práve vychýlené politické kyvadlo, dbať na spoločenský rozmer investícií. Je preto čas zmeniť náš pohľad na vec.

Autorom je Jeremy Podger, portfólio manažérov Fidelity International.