Druhé fázy projektov, ktoré sa venujú pomocným profesiám, sú v príprave

Pridajte názor  Zdroj:

11. 3. 2019 - Druhé fázy šiestich národných projektov, ktoré sa venujú pomocným profesiám, sú v štádiu prípravy. Do konca apríla, respektíve mája tohto roka je predpoklad, že budú schválené ich zámery.

Druhé fázy šiestich národných projektov, ktoré sa venujú pomocným profesiám, sú v štádiu prípravy. Do konca apríla, respektíve mája tohto roka je predpoklad, že budú schválené ich zámery. Jednou z najdôležitejších úloh pomocných profesií je pozitívna zmena životných podmienok v rómskych komunitách.

Uvádza sa to v informatívnom materiáli Správa o udržateľnosti pomocných profesií a krokoch k jej zvýšeniu, obzvlášť v nadväznosti na projekty končiace v roku 2019 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), o ktorom bude vláda rokovať v stredu (13.3.). "Týmto budú vytvorené predpoklady na vyhlásenie vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Stav prípravy príslušných národných projektov je predpokladom pre zabezpečenie udržateľnosti pomocných profesií aj po roku 2019,“ konštatuje sa v materiáli. Ide o vyše 3000 pracovníkov v teréne, významná časť z nich je z marginalizovaných komunít či z najmenej rozvinutých okresov.

Správa obsahuje informácie o pomocných profesiách, opis a zameranie národných projektov, informácie o prijatých opatreniach a krokoch na prípravu druhej fázy či pokračovania realizácie projektov. Venujú sa napríklad terénnej sociálnej práci, školstvu či komunitným centrám.

Pomocné (pomáhajúce) profesie sú rôzne druhy terénnej a komunitnej sociálnej práce. Ide o činnosti pracovníkov komunitných centier, asistentov učiteľov v školách a materských školách, aj zdravotných osvetárov a miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.