Úspešnosť Sociálnej poisťovne pri výbere poistného vlani stúpla

Pridajte názor  Zdroj:

11. 3. 2019 - V medziročnom porovnaní sa úspešnosť poisťovne pri výbere poistného zvýšila o 2,99 percentuálneho bodu na 101,63 %.

Sociálna poisťovňa (SP) vykázala za minulý rok úspešnosť výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na úrovni 101,63 %. Vyplýva to zo správy o hospodárení poisťovne za rok 2018. Ide o pomer uhradeného predpísaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pokút a penále voči ich predpisu. Úspešnosť Sociálnej poisťovne pri výbere poistného v porovnaní s rokom 2017 stúpla o 2,99 percentuálneho bodu.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, ukazovateľ úspešnosti výberu poistného a príspevkov na dôchodkové sporenie vyjadruje platobnú disciplínu odvádzateľov platieb do Sociálnej poisťovne, ako aj úroveň vzájomnej komunikácie odvádzateľov poistného a príspevkov na sporenie a pobočiek Sociálnej poisťovne, vrátane kvality práce pobočiek s pohľadávkami súvisiacimi s nezaplateným poistným.