Priemerný starobný dôchodok na konci februára presiahol 456 eur

Diskusia 15  Zdroj:

10. 3. 2019 - Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 14,9 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 425 eur.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci februára tohto roka predstavoval 456,79 eura. V porovnaní s koncom februára minulého roka ide o nárast o 17,78 eura. Tento druh dôchodku pritom v minulom mesiaci poberalo takmer 1,07 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 15,8 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 425,01 eura. Medziročne išlo o nárast o 12,99 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci februára tohto roka na úrovni 209,29 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 5,36 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 378,20 eura. Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 11,08 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,2 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu druhého mesiaca tohto roka v priemere 263,44 eura, čo je medziročný nárast o 8,22 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 292,3 tisíc ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 48,3 tisíca vdovcom, bola na úrovni 207,88 eura. Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 6,91 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci februára tohto roka 20,7 tisíc osôb, a to v priemernej výške 137,54 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 3,17 eura.