Hospodárstvo eurozóny počas októbra až decembra medzikvartálne posilnilo o 0,2 %

Pridajte názor  Zdroj:

7. 3. 2019 - Ekonomika celej EÚ v poslednom štvrťroku vlaňajška sa medzikvartálne zväčšila o 0,3 %.

Ekonomika eurozóny v záverečnom štvrťroku minulého roka podľa sezónne upravených údajov medzikvartálne posilnila o 0,2 percenta a hospodárstvo celej Európskej únie sa zväčšilo o 0,3 percenta. Medziročne ekonomika eurozóny v štvrtom kvartáli 2018 vzrástla o 1,1 percenta a hospodárstvo celej EÚ o 1,4 percenta. Za celý rok 2018 hospodárstvo eurozóny posilnilo o 1,8 percenta a ekonomika celej EÚ o 1,9 percenta. Vyplýva to z odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostatu, ktorý o tom informoval vo štvrtok.

Slovenský hrubý domáci produkt (HDP) podľa údajov Eurostatu počas októbra až decembra 2018 medzikvartálne vzrástol o 0,8 percenta a medziročne sa zväčšil o 4 percentá. V rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, najsilnejší medzikvartálny rast v štvrtom štvrťroku 2018 dosiahli Estónsko (2,2 %), Litva (1,3 %) a Lotyšsko a Švédsko (zhodne 1,2 %). Pokles ekonomiky počas októbra až decembra oproti predošlému štvrťroku evidovali v Grécku a Taliansku (zhodne -0,1 %), nemecký HDP stagnoval.

Výdavky domácností na konečnú spotrebu v eurozóne v štvrtom kvartáli vlaňajška oproti predošlému štvrťroku stúpli o 0,2 percenta a v rámci celej EÚ sa zvýšili o 0,3 percenta. Tvorba hrubého fixného kapitálu v eurozóne vzrástla o 0,6 percenta a v rámci celej EÚ o 0,4 percenta. Export eurozóny posilnil o 0,9 percenta a vývoz celej EÚ o 1,1 percenta. Dovoz eurozóny sa zväčšil o 0,5 percenta a import celej EÚ o 0,8 percenta.

Výdavky domácností na konečnú spotrebu k medzikvartálnemu rastu HDP v eurozóne prispeli 0,1 percentuálneho bodu (pb) a v rámci celej EÚ 0,2 pb. Hrubá tvorba fixného kapitáli pridala k rastu HDP eurozóny aj celej EÚ zhodne 0,1 pb. Bilancia zahraničného obchodu podporila rast ekonomiky eurozóny aj celej EÚ. Zmena stavu zásob však rast ekonomiky eurozóny aj celej EÚ ovplyvnila negatívne.