Nefinančné a finančné podniky v závere roka s poklesom zisku

Pridajte názor  Zdroj:

7. 3. 2019 - Finančné spoločnosti vykázali za posledné tri mesiace vlaňajška stratu vyše 120 mil. eur. Nefinančné podniky vygenerovali naopak zisk viac ako 3,1 mld. eur.

Nefinančné a finančné podniky hospodárili v poslednom štvrťroku minulého roka so ziskom 2,985 mld. eur. V medziročnom porovnaní tak ich profit poklesol o 3,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V samotných nefinančných korporáciách pritom tvorba zisku stúpla oproti štvrtému štvrťroku 2017 o 447,7 mil. eur na 3,105 mld. eur. K zvýšeniu zisku nefinančných korporácií podľa štatistikov najviac prispel nárast zisku v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 176,8 mil. eur na 613,5 mil. eur, informáciách a komunikáciách o 72,3 mil. eur na 292,6 mil. eur, činnostiach v oblasti nehnuteľností, odborných, vedeckých a technických činnostiach a administratívnych a podporných službách o 56,3 mil. eur na 207,7 mil. eur a vo veľkoobchode a maloobchode o 46,9 mil. eur na 661,9 mil. eur.

Finančné korporácie vykázali naopak v posledných troch mesiacoch minulého roka stratu v objeme 120,7 mil. eur. Vývoj ovplyvnila strata v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch na úrovni 217,6 mil. eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov v objeme 133,2 mil. eur. Zisk vykázali len peňažné finančné inštitúcie v objeme 230,1 mil. eur pri medziročnom poklese o 8,3 %.

Za celý rok 2018 tak nefinančné a finančné podniky na Slovensku hospodárili so ziskom v objeme 12,163 mld. eur, ktorý tak v porovnaní s rokom 2017 vzrástol o 1,7 %. Zisk nefinančných korporácií vzrástol o 8,8 % a dosiahol objem 11,097 mld. eur. Zisk finančných korporácií vlani dosiahol 1,066 mld. eur.