Dlhopisy vo februári tvorili vyše 95 % objemu obchodov na bratislavskej burze

Pridajte názor  Zdroj:

6. 3. 2019 - V druhom mesiaci roka sa na burze v Bratislave zobchodovali dlhopisy za 10,3 mil. eur.

Podstatnú časť obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) naďalej tvoria transakcie s dlhopismi. Podľa údajov bratislavskej burzy totiž objem obchodov s dlhopismi vo februári dosiahol 10,3 mil. eur a na celkovom objeme obchodov na burze sa tak podieľali 95,3 %. Počas 20 pracovných dní sa pritom vo februári na burze v 316 transakciách previedlo 8,2 tis. kusov dlhopisov.

Medzimesačne vo februári oproti januáru tak počet transakcií s dlhovými cennými papiermi na BCPB klesol o 30,4 %, počet zobchodovaných dlhopisov sa znížil o 1,1 % a objem obchodov s dlhopismi klesol o 18,5 %. Medziročne to znamenalo pokles počtu transakcií o 46,4 %, počtu zobchodovaných dlhopisov o 42,7 % a dosiahnutý finančný objem sa znížil o 70,4 %.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu februára dosiahla 45,403 mld. eur, čo predstavovalo 0,4-percentný medzimesačný nárast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 0,6 % a má hodnotu 38,538 mld. eur.