Objem obchodov na bratislavskej burze medziročne klesol o takmer 70 %

Pridajte názor  Zdroj:

6. 3. 2019 - Na Burze cenných papierov v Bratislave sa vo februári uzavreli obchody za takmer 11 mil. eur.

Na bratislavskej burze sa vo februári uzavreli obchody za 10,8 mil. eur. Počas 20 februárových pracovných dní sa pritom uskutočnilo 526 transakcií, v ktorých sa zobchodovalo 22,8 tis. kusov cenných papierov. V porovnaní s januárom to znamenalo pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 5,2 %, celkového finančného objemu o 20,2 % a počtu transakcií o 12 %. Medziročne počet transakcií klesol o 34,4 %, počet zobchodovaných cenných papierov o 10,1 % a dosiahnutý finančný objem o 69,7 %.

Ako ďalej informovala Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB), akcie boli vo februári predmetom kúpy a predaja v 210 transakciách, v ktorých sa zobchodovalo 14,6 tis. kusov cenných papierov v hodnote 0,5 mil. eur. Medziročne to znamenalo pokles dosiahnutého finančného objemu o 43,9 %, počtu zobchodovaných cenných papierov o 7,4 % a nárast počtu transakcií o 45,8 %.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu februára zaznamenala medzimesačný nárast o 1,6 % na úroveň 4,891 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, medzimesačne stúpla o 1,6 % na 4,828 mld. eur a podieľala sa 98,7 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca januára 3-percentný nárast na 2,598 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral február na úrovni 339,190 bodu, čo predstavovalo 2,3-percentný medzimesačný nárast a 2-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 341,171 bodu SAX dosiahol 27. februára a mesačné minimum 334,058 bodu nadobudol svojou hodnotou zo 7. februára.