Kabinet vyčlenil 15 mil. eur pre firmu Tachyum na vývoj nového procesoru

Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Tachyum s. r. o. vo výške 15 miliónov eur na vývoj nového procesoru Tachyum Prodigy. Návrh na poskytnutie pomoci na rokovanie predložil podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bude podľa predkladacej správy finančnou operáciou bez dopadu na schodok štátneho rozpočtu podľa metodiky ESA 2010.

Technologická spoločnosť Tachyum je zameraná na priemyselný výskum a vývoj nových technológií. Jej slovenská pobočka Tachyum s.r.o. sa obrátila na Ministerstvo financií SR so žiadosťou o podporu pri realizácii projektu vývoja nového procesoru Tachyum Prodigy. Podľa predloženého materiálu ide o mikroprocesor s vysokým výkonom, nízkou energetickou náročnosťou a trojnásobne nižšími nákladmi pre prevádzkovateľov datacentier v porovnaní s najlepším čipom na trhu.

Jedinečnosťou produktu Tachyum je podľa ministerstva financií (MF) jeho univerzálnosť v schopnosti súčasne vykonávať úlohy dátových centier a vysokovýkonných počítačov (HPC) a/alebo umelej inteligencie (AI). Momentálne túto schopnosť nemá žiaden čip na svete. Pre ďalšie úspešné napredovanie je podľa firmy potrebné vybudovať nové výskumno-vývojové centrum (R&D centrum), ktoré dotiahne vývoj softvéru mikroprocesora do finálnej fázy, komercializácie produktu.

„Zástupcovia spoločnosti Tachyum sa rozhodli pre Slovenskú republiku. Dôjde tak k unikátnej synergii špičkových odborníkov zo Silicon Valley a Slovenska, resp. Európy. Pre samotnú Slovenskú republiku vytvorí Tachyum vďaka svojej obsahovej náplni príležitosť pre nárast výdavkov pre vedu, výskum a inovácie. Dá sa predpokladať zvýšený záujem o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, tzv. návrat mozgov a takisto sa významne diverzifikujú fundamenty slovenskej ekonomiky, napr. viazanosť na automobilový priemysel,“ uviedlo MF v materiáli.

Spoločnosť Tachyum uvažuje najmä z dôvodu ochranárskej obchodnej politiky USA umiestniť popri R&D centru na Slovensku aj obchodné a obslužné centrum s pôsobnosťou v regióne EMEA, v Číne a Južnej Amerike. Pri odhadovanom rozbehu predaja by len Tachyum s.r.o. mohlo v piatich rokoch od spustenia výroby zamestnať podľa MF priamo 150 zamestnancov a vygenerovať ročný obrat cca 220 mil. eur.

Súvisiace články

Aktuálne správy